Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg Bur

Mae Mathemateg Bur yn faes ymchwil lle gallwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Pensaernïaeth (MPhil, PhD).

Mae’r arbenigeddau canlynol ar gael o fewn y maes ymchwil hwn:

 • Hafaliadau differol rhannol a chyffredin
 • Dadansoddiad swyddogaethol
 • Theori sbectrol dadansoddol a chyfrifiannol
 • Mecaneg cwantwm
 • Theori rhif a’i ddefnydd
 • Ffiseg fathemategol
 • Algebras gweithredydd a Geometreg nad yw’n gymudol
 • Geometreg algebraidd
 • Topoleg algebraidd
 • K-theori
 • Cyfuniadeg
 • Theori maes cwantwm a mecaneg ystadegol
 • Theori maes cydffurf ac algebras gweithredydd fertig

Mae tair rhwydwaith ymchwil wedi cael eu cydlynu o Gaerdydd:

 • Rhwydwaith EU-TMR ar Geometreg Nad yw’n Gymudol
 • Rhwydwaith EPSRC ar Geometreg Algebraidd, Theori Maes Cydffurfiol Ffiniol a Geometreg Nad yw’n Gymudol
 • Rhwydwaith EPSRC ar Theori Sbectrol (ar y cyd gyda grŵp o’r Ysgol Cyfrifiadureg).

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Yr Athro Karl Schmidt

Yr Athro Karl Schmidt

Reader

Email
schmidtkm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6778

Cynhelir ymchwil Mathemateg Bur yn rhan o’r Grŵp Ymchwil Dadansoddi Mathemategol a'r Grŵp Ymchwil Geometreg, Algebra, Ffiseg Fathemategol a Thopoleg.  I gael gwybodaeth am y grwpiau hyn a’u gwaith, ewch i’w tudalennau ar y we:

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig