Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Rydym yn croesawu myfyrwyr gydag amryw o gymwysterau a chyflawniadau sy'n dangos potensial i elwa o'n haddysgu a dysgu a arweinir gan ymchwil.

Proses ymgeisio i ôl-raddedigion

Canllaw cam wrth gam ar gyfer ymgeisio am le ar un o'n rhaglenni ôl-raddedig.

Meini prawf derbyn ar gyfer astudio ôl-raddedig

Dysgwch mwy am ein hanghenion angenrheidiol i chi astudio yma ynghyd â gwybodaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth a mynediad gohiriedig.

Ysgrifennu cynnig ymchwil

Gwnewch yn siŵr bod eich cynnig ymchwil yn cael ei groesawu drwy ddarllen ein canllaw.

Ffurflenni cais ar gyfer astudio ôl-raddedig

Gwell gwneud cais drwy’r post? Llwythwch y ffurflen i lawr, argraffwch a chwblhewch y ffurflenni angenrheidiol.

Ceisiadau ansafonol ar gyfer astudio ôl-raddedig

Mae yna brosesau ymgeisio gwahanol ar gyfer ein cyrsiau Gwaith Cymdeithasol, Ymarfer Cyfreithiol (amser llawn), y Diploma Graddedig yn y Gyfraith (amser llawn), a Chwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar. Dyma wybodaeth i'ch helpu i wneud cais ar eu cyfer.

Deiliaid cynnig ôl-raddedig sydd wedi eu heffeithio gan weithredu diwydiannol

Gwybodaeth am beth i'w wneud os oes gennych gynnig ôl-raddedig i astudio gyda ni ac wedi cael eich effeithio gan weithredu diwydiannol, gan gynnwys y boicot marcio ac asesu.

Cwynion ac apeliadau am eich cais

Gweithdrefn sy'n galluogi ymgeiswyr i gyflwyno cwyn neu apêl.

Gofynion iaith Saesneg

Os ydych yn ymgeisydd o dramor a nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, yna mae'n rhaid bod gennych lefel profedig o Saesneg i astudio ar ein cyrsiau.

Ewch i'n tudalennau Rhyngwladol i gael rhagor o wybodaeth.

O’r broses gwneud cais ymlaen bu cefnogaeth gyson ar gael ar gyfer unrhyw gwestiwn a phryderon, ac mae’r un gefnogaeth wedi bodoli ar gyfer cofrestru a’r cwrs hefyd.

Cerys, MA Llenyddiaeth Saesneg