Ewch i’r prif gynnwys

Cwynion ac apeliadau

Mae'r weithdrefn hon yn caniatáu i ymgeiswyr sy'n anhapus gyda chanlyniad eu cais i gyflwyno cwyn lle maent yn teimlo fod y Brifysgol wedi gwyro o'r polisi cyhoeddedig, neu i gyflwyno apel os mae yna dystiolaeth newydd sy'n berthnasol i'r cais wedi dod i'r fei.

Gweithdrefn Cwynion ac Apelio i fyfyrwyr

Gweithdrefn Cwynion ac Apelio i fyfyrwyr

30 Ionawr 2018

Gweithdrefn sy'n galluogi ymgeiswyr i gyflwyno cwyn neu apêl.

PDF

Dyddiadau cau cyflwyno

Rhaid i'r ymgeisydd gyflwyno apel neu gwyn o fewn 28 diwrnod o dderbyn penderfyniad y Brifysgol drwy ysgrifennu ebost neu lythyr at:

Y Cofrestrydd Academaidd
Gwasanaethau Cefnogi Academaidd a Myfyrwyr
Prifysgol Caerdydd
Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE

Ymholiadau Ymgeiswyr

Oriau swyddfa: 08:30 i 17:00 GMT dydd Llun i ddydd Gwener