Ewch i’r prif gynnwys

Cwynion ac apeliadau

Mae'r weithdrefn hon yn caniatáu i ymgeiswyr sy'n anhapus gyda chanlyniad eu cais i gyflwyno cwyn lle maent yn teimlo fod y Brifysgol wedi gwyro o'r polisi cyhoeddedig, neu i gyflwyno apel os mae yna dystiolaeth newydd sy'n berthnasol i'r cais wedi dod i'r fei.

Gweithdrefn cwynion ac apelio i fyfyrwyr (Ceisiadau)

Gweithdrefn cwynion ac apelio i fyfyrwyr (Ceisiadau)

12 Rhagfyr 2019

Gweithdrefn cwynion ac apelio i fyfyrwyr (Ceisiadau)

DownloadPDF

Dyddiadau cau cyflwyno

Rhaid i'r ymgeisydd gyflwyno apel neu gwyn o fewn 28 diwrnod o dderbyn penderfyniad y Brifysgol drwy ysgrifennu ebost neu lythyr at:

Tîm Derbyn Myfyrwyr
Prifysgol Caerdydd
Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE

admissions@caerdydd.ac.uk

Ymholiadau Ymgeiswyr

Oriau swyddfa: 08:30 i 17:00 GMT dydd Llun i ddydd Gwener