Ewch i’r prif gynnwys
Cardiff University Main Building

Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Dewch i adnabod Prifysgol Caerdydd yn y ffordd sydd orau i chi. Dewiswch sut rydych chi am brofi ein campysau a'n dinas a chael gwybod mwy am fod yn fyfyriwr gyda ni.

Dewch i grwydro o gwmpas ein campws, cwrdd â’r staff a myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

Dewch i gael cyngor ymarferol ar astudiaethau pellach a chael gwybod ai Prifysgol Caerdydd yw’r lle iawn i chi.

Mae cynrychiolwyr y brifysgol yn mynychu digwyddiadau'n rheolaidd ar gyfer darpar fyfyrwyr ym mhedwar ban y byd, a bydd y rhain yn digwydd wyneb yn wyneb ac yn rhithwir.

Rhagor o wybodaeth am y ffeiriau a'r confensiynau rhithwir rydyn ni'n mynd iddynt a sgwrsio â staff o'r Swyddfa Israddedigion.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Cynlluniwch eich ymweliad â Chaerdydd

Gall ein canllawiau eich helpu i weld y ddinas, dod o hyd i bethau i’w gwneud tra byddwch yma a rhoi gwybodaeth am hygyrchedd ein hadeiladau.

Cyfarwyddiadau ar gyfer teithio i'r campws
Pethau i’w gwneud yng Nghaerdydd
Mynediad i'n hadeiladau

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer teithio i Gaerdydd mewn awyren, bws, trên neu gar, ac i grwydro o amgylch ein campysau.

Ewch ar daith dan arweiniad myfyrwyr

Gweminarau

Gweminarau israddedig

Ymunwch â'n staff a'n myfyrwyr am y sesiynau ar-alw am fywyd israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gweminarau ôl-raddedig

Ymunwch â'n staff a'n myfyrwyr am sesiynau byw ar astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.