Ewch i’r prif gynnwys

Ymrwymiad i Dechnegwyr

Arweinir yr Ymrwymiad i Dechnegwyr gan y Cyngor Gwyddoniaeth i sicrhau gwelededd, cydnabyddiaeth, datblygiad gyrfa a chynaliadwyedd i dechnegwyr sy’n gweithio ym maes addysg uwch ac ymchwil.

Ym mis Mai 2017 daeth y Brifysgol yn un o lofnodwyr sylfaenol yr Ymrwymiad hwn. Cyflawnwyd Statws Hyrwyddwr Cyflogwyr fel rhan o'n cynllun gweithredu dwy flynedd cychwynnol. Bydd ein cynllun gweithredu presennol yn mynd â ni o 2020-2023.

Gwahoddir prifysgolion a sefydliadau ymchwil i fod yn lofnodwyr ar gyfer yr Ymrwymiad i Dechnegwyr a gwneud addewid i weithredu yn erbyn yr heriau allweddol sy’n effeithio ar eu staff technegol.

Rydym yn falch o fod yn gweithio tuag at ofynion yr Ymrwymiad i Dechnegwyr, fel yr amlinellir yn ein cynllun gweithredu sefydliadol.

Our diverse community of technicians are highly valued members of the University, without whom we would not be able to deliver much of our high-quality teaching and research. The Technician Commitment, and our role as an Employer Champion, really highlight this, and help us continue to provide our technical staff with recognition, career progression, and opportunities to develop.

Cynllun gweithredu Ymrwymiad i Dechnegwyr – 2020 – 2023

Mae’r Ymrwymiad i Dechnegwyr yn ymdrech gydweithredol a bydd y Grŵp Llywio yn cefnogi ac yn hwyluso’r gwaith o sefydlu a rhannu arfer gorau a arddangosir yn yr hunanasesiadau a’r cynlluniau gweithredu.