Ewch i’r prif gynnwys

Cydweithio

Rydym yn cefnogi ein cymuned academaidd fywiog gyda chyfleoedd ymchwil ar y cyd, gan chwalu’r rhwystrau sy'n rhwystro gwaith rhyngddisgyblaethol.

Rydym yn annog ein hymchwilwyr i ddod â’u gwybodaeth a'u sgiliau ynghyd, gan sicrhau bod ganddynt bob cyfle i wneud y darganfyddiad nesaf.

Working collaboratively

Ymchwil rhyngddisgyblaethol

Mae taclo heriau ymchwil presennol yn rhoi'r cyfle i dimoedd rhyngddisgyblaethol i ddod at ei gilydd i gydweithio er mwyn datrys problemau.

NHS hack day held at Cardiff University

Cefnogi arloesedd

Rydym yn cynnig rhaglenni a mentrau ymroddedig i gefnogi cydweithio traws-ddisgyblaethol.