Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil

Rydym wedi ymrwymo i rymuso ymchwilwyr a’u helpu i wneud ymchwil o’r radd flaenaf, gan gynnwys adeiladu a chynnal eu gyrfa.

Mae rhagoriaeth mewn ymchwil yn rhan allweddol o'n cynllun strategol, Y Ffordd Ymlaen 2018-2023.

Yn 2010, ni oedd un o'r prifysgolion cyntaf yn y DU i wneud cais am y Wobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil a’i chael. Rydym wedi bod â’r wobr ers hynny, yn dilyn adolygiad bob dwy flynedd. Mae disgwyl i’r adolygiad nesaf gael ei gynnal yn 2022.

Ymrwymiad i gefnogi datblygiad gyrfa

Mae'r fframwaith ar gyfer sut y dylid rheoli a chefnogi gyrfaoedd ym maes ymchwil yn y DU i’w weld yng Nghoncordat 2019 i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr, y mae Prifysgol Caerdydd yn un o’i lofnodwyr. Mae'n adeiladu ar y gwelliannau eang a wnaed ar draws y sector ers Concordat 2008 ac yn seiliedig ar yr egwyddor bod yn rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i greu diwylliant ymchwil cefnogol ac iach sy’n galluogi ein hymchwilwyr i ffynnu.

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn ystyried bod gweithredu'r Concordat yn dystiolaeth o ymrwymiad sefydliad i'r Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ymchwilwyr a'r Côd Ymddygiad ar gyfer Recriwtio Ymchwilwyr. Yn y cyfnod rhwng 2010 a 2020, cafodd ein gwaith yn y maes hwn ei lywio gan Goncordat 2008, ac o 2020 ymlaen, bydd ein cynnydd yn cael ei fonitro yn erbyn Concordat 2019.

Cynnydd

Dros y 12 mlynedd diwethaf, rydym wedi datblygu’n barhaus sut rydym yn cefnogi ac yn datblygu ein staff ymchwil.

Mae trosolwg o gynnydd y Brifysgol i’w weld yn y dogfennau canlynol:

Researcher Development Concordat Action Plan, Revised September 2021

Our 2020-2022 action plan for implementing the Concordat.

HR Excellence in Research – 10-year review (Revised 2021)

The evaluation of progress was conducted by the University Researcher Pathways Working Groups chaired by the Dean of Research Environment and Culture.

Concordat implementation – progress review 2018-2020

This review shows our progress between 2018 and 2020 against our 2018 action plan.

Cynlluniau blaenorol ar gyfer gweithredu’r Concordat

Adolygiadau blaenorol o dan y cynllun Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil

Rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar gael ar wefan Vitae.