Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogi ymchwilwyr

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym yn cyflwyno ymchwil sy'n cael effaith drwy ddenu, cadw a datblygu ymchwilwyr uchelgeisiol a thalentog.

Byddwch yn elwa o gyrsiau sydd wedi ennill gwobrau, gweithdai a chyngor gyrfaoedd sydd yn benodol ar gyfer ymchwilwyr drwy gydol eich gyrfa. Mae Rhaglen Ymchwilydd Caerdydd yn cynnwys dros 100 o bynciau hyfforddiant fydd yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i chi reoli prosiectau llwyddiannus. Gallwch ddatblygu'ch gyrfa ymhellach gydag ein rhaglen arweinyddiaeth a rheoli. Mae absenoldeb astudio ar gael i rai aelodau staff academaidd ar gyfer datblygu prosiectau ymchwil penodol.

Yn 2014, fe wnaethon ni gadw'r Dyfarniad Adnoddau Dynol am Ragoriaeth mewn Ymchwil am bedair blynedd arall, sy'n dangos ein hymrwymiad i'ch datblygiad gyrfa. Yn ogystal, fe wnaethon ni gyrraedd y rhestr fer ar gyfer Dyfarniad y 'Times Higher Education' ar gyfer 'Cefnogaeth Eithriadol i Ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa' yn yr un flwyddyn.

Mae'r ddogfen isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Concordat to Support the Career Development of Researchers

The UK Concordat to Support the Career Development of Researchers is an agreement which sets out clear standards that research staff can expect from us as well as their responsibilities as researchers.