Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi

Mae gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig cydnabyddiaeth gystadleuol i chi, llu o fanteision trawiadol, datblygiad gyrfa ardderchog ac amgylchedd gwaith cadarnhaol.

Ni yw un o brifysgolion mwyaf arloesol, uchelgeisiol a llwyddiannus y DU ac rydym yn cydnabod bod ein llwyddiant yn dibynnu i raddau helaeth ar ymrwymiad, egni a brwdfrydedd ein pobl.

Ymunwch â ni i’n helpu i gyflawni ein huchelgais o fod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd sy'n rhagorol o ran ymchwil ac yn addysgol. Ymunwch â ni i’n helpu i gyflawni ein huchelgais o fod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd, sy'n rhagorol o ran ymchwil ac yn addysgol, a gaiff ei gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd, ac sy’n bodloni ei rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru a'r byd.

Os ydych chi wedi cofrestru, gallwch fewngofnodi i’ch cyfrif i ddiweddaru eich manylion ac ymgeisio am swyddi.

Ymunwch â sefydliad sy’n cefnogi ei hacademyddion i sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu.

I weld swyddi academaidd clinigol meddygol a deintyddol a chyfleoedd addysgu ac ymchwil yn y Brifysgol.

Ymunwch â sefydliad sydd yn broffesiynol, effeithlon ac effeithiol.

Mae gan y swyddi uwch reolwyr i gyd eu proses recriwtio a gwneud cais eu hun.

Swyddi gwag

Swyddi gwag

Y cyfleoedd swyddi sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd.

Cymrodoriaethau

Join us and become a future research leader in Wales.

Cymorth i ymgeiswyr

Dysgu sut i ysgrifennu CV a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer ymgeiswyr rhyngwladol a mwy.

Gwneud cais

Nodiadau cyfarwyddwyd ar sut i lenwi ffurflen gais ar ein system ar-lein.

Yr hyn y gallwn ei gynnig

Dysgwch mwy am y manteision fyddwch yn derbyn fel aelod o staff.

Lleoliadau ac interniaethau

Rydym yn cynnig nifer cyfyngedig o leoliadau cwnsela poblogaidd sydd o ansawdd uchel bob blwyddyn.

Dysgwch mwy am y manteision fyddwch yn derbyn fel aelod o staff.

Ymunwch â ni ar LinkedIn i weld ein cyfleoedd diweddaraf.