Ewch i’r prif gynnwys

Treuliau a chostau teithio uwch aelodau o staff

Rydym yn cyhoeddi treuliau a ad-delir yn uniongyrchol a chostau cysylltiedig uwch-aelodau staff sy'n aelodau o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Rydym yn cyhoeddi'r treuliau a ad-delir yn uniongyrchol ac, o fis Chwefror 2019 ymlaen, rydym wedi cynnwys pryniannau cerdyn credyd corfforaethol a thocynnau teithio drwy ein cwmnïau rheoli teithio ar gyfer uwch-aelodau staff y Brifysgol yn unol â rheoliadau ariannol y Brifysgol. Mae'r rhain yn berthnasol i'r holl staff ac mae Cyngor y Brifysgol yn eu hadolygu a'u cymeradwyo'n rheolaidd.

Ar hyn o bryd, mae'r costau a gyhoeddir ar gyfer gweithgareddau a gyflawnwyd yn ystod eu rolau rheoli yn unig, ac nid y rhai hynny sy'n deillio o rolau academaidd. Yn gyffredinol, nid ydym yn gofyn i academyddion roi cyfrif am eu gwariant sy'n ymwneud ag ymchwil a'u gwaith academaidd drwy'r sianeli hyn; cyfrifir am y gweithgareddau hyn drwy brosesau academaidd safonol.

Caiff gwariant ei gyhoeddi'n chwarterol (yn unol â'n blwyddyn ariannol, rhwng 1 Awst a 31 Gorffennaf), a'r treuliau dan sylw yw treuliau arian parod, pryniannau cerdyn credyd corfforaethol a thocynnau teithio ar gyfer aelodau o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Rydym yn ymwybodol o'r angen i gael gwerth am arian a'r cyfrifoldeb i leihau ein hôl-troed lle bo'n bosibl. Mae staff ar bob lefel yn defnyddio ebost, ffôn neu gynhadledd fideo, neu ddulliau eraill i wneud yn siŵr eu bod yn gallu ymgysylltu gydag ystod eang o bobl a sefydliadau, ac mae hyn yn lleihau faint o deithio sy'n gorfod digwydd.

Mae gan uwch-aelodau staff rolau a swyddogaethau gwahanol. Mae rhai rolau’n canolbwyntio ar waith sy'n digwydd o fewn y Brifysgol yn bennaf, tra bod rhaid ymgysylltu'n fwy eang, y tu hwnt i'r Brifysgol, Cymru neu'r DU, ar gyfer rolau eraill. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y gwariant a gyhoeddwyd.

Rudolf Allemann (Pro Vice-Chancellor) expenses report

Rudolf Allemann (Pro Vice-Chancellor) expenses report.

Damian Walford Davies (Deputy Vice-Chancellor) expenses report

Damian Walford Davies (Deputy Vice-Chancellor) expenses report.

Kim Graham (previously Pro Vice-Chancellor) expenses report

Kim Graham (previously Pro Vice-Chancellor) expenses report.

Karen Holford (previously Deputy Vice-Chancellor) expenses report

Karen Holford (previously Deputy Vice-Chancellor) expenses report.

Rashi Jain (General Counsel and University Secretary) expenses report

Rashi Jain (General Counsel and University Secretary) expenses report.

Urfan Khaliq (Pro Vice-Chancellor) expenses report

Urfan Khaliq (Pro Vice-Chancellor) expenses report.

Sue Midha (Director of Human Resources) expenses report

Sue Midha (Director of Human Resources) expenses report.

Claire Morgan (Pro Vice-Chancellor) expenses report

Claire Morgan (Pro Vice-Chancellor) expenses report.

TJ Rawlinson (Director of Development and Alumni Relations) expenses report

TJ Rawlinson (Director of Development and Alumni Relations) expenses report.

Colin Riordan (Vice-Chancellor) expenses report

Colin Riordan (Vice-Chancellor) expenses report.

Claire Sanders (Chief Operating Officer) expenses report

Claire Sanders (Chief Operating Officer) expenses report.

Ian Weeks (Pro Vice-Chancellor) expenses report

Ian Weeks (Pro Vice-Chancellor) expenses report.

Roger Whitaker (Pro Vice-Chancellor) expenses report

Roger Whitaker (Pro Vice-Chancellor) expenses report.

Rob Williams (previously Chief Financial Officer) expenses report

Rob Williams (Chief Financial Officer) expenses report.

Darren Xiberras (Chief Financial Officer) expenses report

Darren Xiberras (Chief Financial Officer) expenses report.