Ewch i’r prif gynnwys

Treuliau uwch staff

Byddwn yn cyhoeddi treuliau ar gyfer uwch staff sy'n aelodau o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Mae holl hawliau a thaliadau a wneir i aelodau uwch y Brifysgol yn unol â rheolau ariannol y sefydliad. Mae'r rhain yn berthnasol i holl staff ac yn cael eu hadolygu a'u cymeradwyo bob blwyddyn gan Gyngor y Brifysgol.

Dim ond y treuliau sy'n gysylltiedig â chyflawni'r swyddogaethau rheoli hyn a gyhoeddir ar hyn o bryd, ac nid y rhai sy'n gysylltiedig ag ymchwil academaidd. Yn gyffredinol nid ydym yn gofyn i academyddion i gyfrif am eu gwariant ymchwil drwy'r sianel hon, mae gwariant ymchwil yn cael ei gyfrifo trwy brosesau academaidd arferol.

Mae'r treuliau'n cael eu cyhoeddi bob chwarter (yn unol â'n blwyddyn ariannol, sy'n dechrau ar Awst 1 ac yn gorffen ar 31 o Orffennaf). Maent yn dreuliau poced yn unig i aelodau'r Bwrdd Gweithredol.

Rydym yn ymwybodol o'r angen am werth am arian a'r cyfrifoldeb i leihau ein hôl troed carbon lle bod modd. Mae staff ar bob lefel yn defnyddio e-bost, ffôn, neu gynhadledd fideo a dulliau eraill i sicrhau eu bod yn ymgysylltu gydag amrywiaeth eang o bobl a sefydliadau wrth leihau'r maint o deithio a wnânt.

Mae gan uwch staff gwahanol rolau a swyddogaethau. Mae rhai rolau yn canolbwyntio o fewn y brifysgol gan amlaf, tra bod angen i eraill ymgysylltu'n fwy eang y tu hwnt i'r Brifysgol, Cymru neu'r DU. Adlewyrchir hyn yn y treuliau y mae staff yn eu hawlio.

Nodwch, mae'r dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.