Ewch i’r prif gynnwys

Graddfeydd cyflog

Mae cyflogau a strwythur graddio’r brifysgol yn seiliedig ar raddfa gyflog sengl y cytunwyd arni'n genedlaethol, ac fe'i defnyddir yn y rhan fwyaf o sefydliadau addysg uwch yn y DU.

Graddfa Gyflog NFA

Graddfa Gyflog Staff Uwch

Staff Uwch Awst 2023

Staff Uwch Awst 2023

Graddfeydd Cyflogau Clinigol

Clinical Academic Pay Scales 2023/24

Clinical Academic Pay Scales 22-23