Ewch i’r prif gynnwys

Graddfeydd cyflog

Mae cyflogau a strwythur graddio’r Brifysgol yn seiliedig ar raddfa gyflog sengl y cytunwyd arni'n genedlaethol, ac fe'i defnyddir yn y rhan fwyaf o sefydliadau addysg uwch yn y DU.

Graddfa Gyflog NFA

Graddfeydd Sengl Cymraeg Awst 2022 - 3% ext.xlsx

Graddfeydd Sengl Cymraeg

Graddfa Gyflog Staff Uwch

Staff Uwch Awst 2022 Cymraeg - 3% heb gostau.xlsx

Staff-Uwch

Graddfeydd Cyflogau Clinigol

Clinical academic hourly pay scales April 2021

Clinical academic pay scales (Wales) from 1 April 2021