Ewch i’r prif gynnwys

Dysgwch iaith newydd ar-lein dros yr haf

Dysgu iaith ar-lein
Dysgu iaith ar-lein

Yr haf hwn, rydym yn cynnig cyrsiau iaith dwys mewn Tsieinëeg, Ffrangeg, Eidaleg a Sbaeneg, ar wahanol lefelau o hyfedredd, o ddechreuwyr i ddysgwyr uwch.

Gwnewch y mwyaf o fod y tu mewn yr haf hwn drwy wella eich sgiliau iaith ar gwrs ar-lein.

Caiff ein cyrsiau iaith eu haddysgu mewn grwpiau bychain a fydd yn cyfarfod o leiaf 3 gwaith yr wythnos er mwyn i chi ddysgu mor gyflym â phosibl. Mae ein tiwtoriaid yn siaradwyr brodorol cymwys fydd yn eich addysgu â deunyddiau wedi’u teilwra at y cwrs.

Byddwch yn gallu cael gafael ar gyfoeth o adnoddau ar-lein a dysgu ochr yn ochr â phobl eraill sy’n frwd dros yr iaith.

Pa iaith rydych chi am ei dysgu’r haf hwn?

I ddathlu, rydym yn lansio cystadleuaeth lle gallwch ennill cwrs yn rhad ac am ddim.  I gystadlu mae angen i chi gwblhau arolwg byr iawn.

Trefn IeithoeddDilyniant ar gyfer lefelau’r cyrsiau?

Mae'r dilyniant fel a ganlyn:

 • Dechreuwyr llwyr
  Dechreuwyr uwch
  Gwella
  Canolradd
  Canolradd Uwch
  Uwchraddol Is
  Uwch

Cyrsiau sydd ar gael

There are currently no summer language courses available.

Cyrsiau Cymraeg i oedolion

Rydym yn cynnig sesiynau rhagflas yn ogystal â chyrsiau i ddechreuwyr hyd at gyrsiau i siaradwyr Cymraeg rhugl a fyddai’n hoffi gwella eu Cymraeg.