Ewch i’r prif gynnwys

Dysgwch iaith newydd dros yr haf

Three learners
Three learners

Yr haf hwn rydym yn cynnig cyrsiau iaith dwys mewn Ffrangeg, Eidaleg, Sbaeneg a Wcreineg. Mae ystod o lefelau ar gael o ddechreuwyr i rai mwy datblygedig.

Bydd y cyrsiau'n cael eu cynnal dros gyfnodau o wythnos neu bythefnos yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf a byddan nhw’n ddwys ac yn brofiad braf! Bydd ein cyrsiau sgwrsio iaith yn cael eu haddysgu'n bersonol. Bydd y cwrs Wcreineg yn cael ei gyflwyno ar-lein. Gan diwtoriaid arbenigol sy'n siarad yn frodorol. Disgwyliwch ddysgu iaith yn gyflym mewn dosbarth rhyngweithiol a chalonogol.

I ddathlu, rydym yn lansio cystadleuaeth lle gallwch ennill cwrs rhad ac am ddim.  I gystadlu mae angen i chi gwblhau arolwg byr iawn.

Telerau ac amodau

1. Mae'r gystadleuaeth hon yn agored i'r cyhoedd ac i fyfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd, ac eithrio'r rheini sy'n gweithio yn yr Adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol.

2. Cyhoeddir yr enillydd 11 Mai 2023.

3. Y wobr yw cwrs iaith dwys o'r ddarpariaeth ar gyfer haf 2023, ac ni ellir ei throsglwyddo.

4. I fod yn gymwys i ennill, rhaid i chi fod yn byw yn y Deyrnas Unedig, bod dros 18 oed a llenwi'r ffurflen gystadlu cyn i'r arolwg ddod i ben.

5. Ar ddiwrnod dewis yr enillydd, caiff enw a chyfeiriad e-bost eu dethol ar hap o blith yr holl gynigion.  Byddwn yn cysylltu ag enillydd y wobr drwy e-bost/dros y ffôn.

6. Os na ellir cysylltu â'r enillydd drwy ei gyfeiriad e-bost, neu os na fydd yn ymateb i neges yr Adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol o fewn 7 diwrnod, mae gan yr Adran hawl i ddewis enillydd arall o blith y cynigion a ddaeth i law.

7. Dim ond unwaith y cewch gystadlu. Mae’r Adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol yn cadw’r hawl i ddiarddel unigolyn sy'n cystadlu fwy nag unwaith.

8. Mae'n bosibl y bydd yr Adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol yn gofyn i enillwyr gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd di-dâl i hyrwyddo'r gystadleuaeth a'r Adran, ond nid yw cytuno i wneud hynny yn un o'r amodau os byddwch yn ennill. Dylid cyflwyno ymholiadau am y gystadleuaeth hon i learn@caerdydd.ac.uk.

Cyrsiau sydd ar gael

Eidaleg: Sgwrsio i Ddechreuwyr Llwyr

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn medru gair o Eidaleg.

Ffrangeg i Ddechreuwyr Llwyr

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os nad ydych yn medru gair o Ffrangeg (neu ychydig bach yn unig).

Ffrangeg: Gwella eich Sgiliau Sgwrsio

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os gallwch ddeall a defnyddio ymadroddion cyfarwydd a hynod sylfaenol i ddiwallu anghenion pendant.

Ffrangeg: Sgwrsio Canolradd

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud 3 blynedd o astudiaethau rhan-amser (neu 4 blynedd, ond yn teimlo bod eich sgiliau siarad yn wan o hyd) ac rydych yn gallu cyfathrebu wrth wneud tasgau arferol lle mae angen cyfnewid gwybodaeth uniongyrchol ar faterion cyfarwydd a chyffredin.

Ffrangeg: Sgwrsio Uwch

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi treulio sawl blwyddyn o astudiaethau rhan-amser a/neu os oes gennych eisoes lefel dda o Ffrangeg a hoffech ymarfer eich sgiliau sgwrsio ymhellach.

Gwella eich Eidaleg

Mae'r cwrs dwys hwn ar eich cyfer chi os ydych chi wedi mynychu blwyddyn o astudio rhan-amser neu os oes gennych wybodaeth sylfaenol iawn o'r Eidaleg.

Gwella eich Sbaeneg

Mae’r cwrs dwys hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud dwy flynedd o astudiaethau rhan-amser neu os ydych wedi ennill TGAU mewn Sbaeneg yn ddiweddar.

Sbaeneg Ganolradd Uwch

Mae'r cwrs dwys hwn ar eich cyfer chi os ydych chi wedi mynychu pedair blynedd o astudio rhan-amser a'ch bod chi'n gallu cyfathrebu ar lefel uwch na sgwrs arferol yn unig.

Sbaeneg i Ddechreuwyr Llwyr

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn medru gair o Sbaeneg.

Sbaeneg i Ddechreuwyr Uwch

Mae’r cwrs dwys hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud blwyddyn o astudiaethau rhan-amser neu os gwnaethoch astudio lefel ‘O’ (TGAU) rhydlyd yn yr Almaeneg.

Sbaeneg Sgyrsiol Ganolradd

Mae’r cwrs dwys hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud 3 blynedd o astudiaethau rhan-amser ac rydych yn gallu cyfathrebu wrth wneud tasgau arferol lle mae angen cyfnewid gwybodaeth uniongyrchol ar faterion cyfarwydd a chyffredin.

Sbaeneg Sgyrsiol Uwchraddol

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi treulio sawl blwyddyn (6+) o astudiaethau rhan-amser a/neu os oes gennych eisoes gwybodaeth dda o Sbaeneg a hoffech ymarfer eich sgiliau sgwrsio ymhellach.

Wcreineg: Iaith a Diwylliant

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i iaith Wcreineg i chi a bydd yn eich galluogi i gynnal sgwrs sylfaenol iawn. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg i chi ar ddiwylliant Wcreinaidd.

Cyrsiau Cymraeg i oedolion

Rydym yn cynnig sesiynau rhagflas yn ogystal â chyrsiau i ddechreuwyr hyd at gyrsiau i siaradwyr Cymraeg rhugl a fyddai’n hoffi gwella eu Cymraeg.