Ewch i’r prif gynnwys

Dysgwch iaith newydd dros yr haf

Summer Languages
Summer Languages

Yr haf hwn, rydyn ni’n cynnig cyrsiau iaith dwys Tsieinëeg, Ffrangeg, Eidaleg a Sbaeneg, ar lefelau o hyfedredd gwahanol, o ddechreuwyr i ddysgwyr uwch.

Bydd y cyrsiau'n cael eu cynnal dros gyfnodau o wythnos neu bythefnos yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf a byddan nhw’n fyr, yn ddwys ac yn brofiad braf!

Yr haf hwn bydd ein cyrsiau dysgu sgwrsio mewn iaith newydd yn cael eu haddysgu wyneb yn wyneb gan diwtoriaid arbenigol sy'n siaradwyr iaith gyntaf, a hynny ochr yn ochr â phobl eraill sydd wrth eu boddau yn dysgu ieithoedd.

I ddathlu, rydym yn lansio cystadleuaeth lle gallwch ennill cwrs yn rhad ac am ddim.  I gystadlu mae angen i chi gwblhau arolwg byr iawn.

Pa iaith rydych chi am ei dysgu’r haf hwn?

Trefn IeithoeddDilyniant ar gyfer lefelau’r cyrsiau?

Mae'r dilyniant fel a ganlyn:

  • Dechreuwyr llwyr
  • Dechreuwyr uwch
  • Gwella
  • Canolradd
  • Canolradd Uwch
  • Uwchraddol Is
    Uwch

Cyrsiau sydd ar gael

There are currently no summer language courses available.

Cyrsiau Cymraeg i oedolion

Rydym yn cynnig sesiynau rhagflas yn ogystal â chyrsiau i ddechreuwyr hyd at gyrsiau i siaradwyr Cymraeg rhugl a fyddai’n hoffi gwella eu Cymraeg.