Ewch i’r prif gynnwys

Dysgwch iaith newydd ar-lein dros yr haf

Gwyliau iaith Sbaeneg
Gwyliau iaith Sbaeneg

Yr haf hwn, rydym yn cynnig cyrsiau iaith dwys mewn Tsieinëeg, Ffrangeg, Eidaleg a Sbaeneg, ar wahanol lefelau o hyfedredd, o ddechreuwyr i ddysgwyr uwch.

Gwnewch y mwyaf o fod y tu mewn yr haf hwn drwy wella eich sgiliau iaith ar gwrs ar-lein.

Caiff ein cyrsiau iaith eu haddysgu mewn grwpiau bychain a fydd yn cyfarfod o leiaf 3 gwaith yr wythnos er mwyn i chi ddysgu mor gyflym â phosibl. Mae ein tiwtoriaid yn siaradwyr brodorol cymwys fydd yn eich addysgu â deunyddiau wedi’u teilwra at y cwrs.

Byddwch yn gallu cael gafael ar gyfoeth o adnoddau ar-lein a dysgu ochr yn ochr â phobl eraill sy’n frwd dros yr iaith.

Pa iaith rydych chi am ei dysgu’r haf hwn?

Cyrsiau sydd ar gael

There are currently no summer language courses available.