Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau iaith dros yr haf

Gwyliau iaith Sbaeneg
Gwyliau iaith Sbaeneg

Eleni, rydym yn cynnig cyrsiau iaith dwys dros yr haf mewn Tsieinëeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg, ar wahanol lefelau gallu.

Caiff y cyrsiau iaith hyn eu haddysgu mewn grwpiau bychain a fydd yn cyfarfod o leiaf 3 gwaith yr wythnos dros yr haf er mwyn manteisio i’r eithaf ar eich dysgu heb oedi. Mae ein tiwtoriaid yn siaradwyr brodorol cymwys a fydd yn eich dysgu yn ein labordai iaith pwrpasol gan ddefnyddio deunydd sydd wedi cael ei deilwra ar gyfer y cwrs.

Pa iaith rydych am ei dysgu’r haf hwn?

Cyrsiau sydd ar gael

Chinese for Essential Communication

This course is for you if you want to learn some basic Chinese, either for your career or for your holidays.

Eidaleg Sgyrsiol Uwch

Bydd y cwrs hwn yn rhoi profiad dysgu dwys os ydych yn gallu siarad Eidaleg ar lefel uwch (i fyfyrwyr sydd wedi astudio Eidaleg ers dros bum mlynedd).

Italian Conversation Advanced

This course will give you an intensive learning experience if you can speak Italian at an advanced level (for students who have studied Italian for more than 5+ years).

Tsieinëeg ar gyfer Cyfathrebu Hanfodol

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych am ddysgu Tsieinëeg sylfaenol, naill ai ar gyfer eich gyrfa neu ar gyfer gwyliau.