Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau iaith dros yr haf

Gwyliau iaith Sbaeneg
Gwyliau iaith Sbaeneg

Eleni, rydym yn cynnig cyrsiau iaith dwys dros yr haf mewn Tsieinëeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg, ar wahanol lefelau gallu.

Caiff y cyrsiau iaith hyn eu haddysgu mewn grwpiau bychain a fydd yn cyfarfod o leiaf 3 gwaith yr wythnos dros yr haf er mwyn manteisio i’r eithaf ar eich dysgu heb oedi. Mae ein tiwtoriaid yn siaradwyr brodorol cymwys a fydd yn eich dysgu yn ein labordai iaith pwrpasol gan ddefnyddio deunydd sydd wedi cael ei deilwra ar gyfer y cwrs.

I lansio ein cyrsiau, a gaiff eu cynnal ym Mai, Mehefin a Gorffennaf, rydym am roi cyfle i chi ennill lle ar gwrs iaith dros yr haf drwy gwblhau arolwg byr rywbryd rhwng dydd Llun 27 Mawrth a 21 Mai 2019. Caiff enillydd ei ddewis ar hap yr wythnos ar ôl i’r gystadleuaeth ddod i ben, a bydd un o gynrychiolwyr y Tîm Addysg Barhaus a Phroffesiynol yn rhoi gwybod iddo.

Pa iaith rydych am ei dysgu’r haf hwn?

Cyrsiau sydd ar gael

Chinese Characters

The module is for you if you want to know more Chinese characters, to practise reading and writing them, and to learn about the basic character structures.

Chinese for Essential Communication

This course is for you if you want to learn some basic Chinese, either for your career or for your holidays.

Chinese Spoken

This module is for you if you want to speak Mandarin Chinese with standard pronunciations, good tones and well-mastered daily oral communication skills.

French Advanced Conversation

This course is for you if you have attended several years of part-time study and/or if you have a good knowledge of French and you want to further practise your conversational skills.

French Conversation for Absolute Beginners

This course is for you if you have no knowledge of French.

French Conversation for Improvers

This course is for you if you can understand and use familiar everyday expressions and basic phrases.

French Higher Intermediate Conversation

Between intermediate and advanced, this level is designed for students who feel they need to brush up on some of the basic grammar points and gain confidence in their spoken French.

French Intermediate Conversation

This course is for you if you have attended three years of part-time study (or four years, but you feel that your speaking skills are still weak) and you can communicate in routine tasks requiring a direct exchange of information on familiar and

German Conversation for Improvers

This intensive course is for you if you have attended two or three years of part-time study (if you feel your speaking skills are weak) or you have recently gained a GCSE in German.

German Conversation for Post Beginners

This intensive course is for you if you have attended one year of part-time study or you have rusty 'O' levels (GCSE) in German.

Italian Conversation Advanced

This course will give you an intensive learning experience if you can speak Italian at an advanced level (for students who have studied Italian for more than 5+ years).

Italian Conversation for Absolute Beginners

This course is aimed at students who have no knowledge of Italian.

Italian Conversation for Improvers

This intensive course is for you if you have attended one or two years of part-time study or you have recently gained a GCSE in Italian.

Italian Intermediate Conversation

This course is for you if you have attended three years of part-time study (or four years but you feel your speaking skills are still weak).

Spanish Conversation Advanced

This course is for you if you have attended several years (5+) of part-time study and/or if you have a good knowledge of Spanish and you want to further practise your conversation skills.

Spanish Conversation for Absolute Beginners

This course is aimed at students who have no knowledge of Spanish.

Spanish Conversation for Improvers

This intensive course is for you if you have attended two years of part-time studies or you have recently gained a GCSE in Spanish.

Spanish Conversation for Post-Beginners

This intensive course is for you if you have attended one year of part-time study (or our Fast Track Beginners course) or you have rusty 'O' levels (GCSE) in Spanish.

Spanish Intermediate Conversation

This intensive course is for you if you have attended three years of part-time study (or four years, but you feel your speaking skills are still weak).