Ewch i’r prif gynnwys

Dysgwch iaith newydd ar-lein dros yr haf

Gwyliau iaith Sbaeneg
Gwyliau iaith Sbaeneg

Yr haf hwn, rydym yn cynnig cyrsiau iaith dwys mewn Tsieinëeg, Ffrangeg, Eidaleg a Sbaeneg, ar wahanol lefelau o hyfedredd, o ddechreuwyr i ddysgwyr uwch.

Gwnewch y mwyaf o fod y tu mewn yr haf hwn drwy wella eich sgiliau iaith ar gwrs ar-lein.

Caiff ein cyrsiau iaith eu haddysgu mewn grwpiau bychain a fydd yn cyfarfod o leiaf 3 gwaith yr wythnos er mwyn i chi ddysgu mor gyflym â phosibl. Mae ein tiwtoriaid yn siaradwyr brodorol cymwys fydd yn eich addysgu â deunyddiau wedi’u teilwra at y cwrs.

Byddwch yn gallu cael gafael ar gyfoeth o adnoddau ar-lein a dysgu ochr yn ochr â phobl eraill sy’n frwd dros yr iaith.

Pa iaith rydych chi am ei dysgu’r haf hwn?

Cyrsiau sydd ar gael

Brush-up your Chinese Language Skills (online course)

This module is for you if you want to improve your Mandarin pronunciation and tones as well as daily oral communication skills in Mandarin. You will have ample opportunities to intensively practise pronunciation, tones and basic conversational

Eidaleg Sgyrsiol Canolradd (cwrs ar-lein)

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud tair blynedd o astudiaethau rhan-amser (neu bedair blynedd, ond yn teimlo bod eich sgiliau siarad yn wan o hyd).

Eidaleg Sgyrsiol Uwch (cwrs ar-lein)

Bydd y cwrs hwn yn rhoi profiad dysgu dwys os ydych yn gallu siarad Eidaleg ar lefel uwch (i fyfyrwyr sydd wedi astudio Eidaleg ers dros bum mlynedd).

Ffrangeg Sgyrsiol Canolradd (cwrs ar-lein)

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud 3 blynedd o astudiaethau rhan-amser (neu bedair blynedd, ond yn teimlo bod eich sgiliau siarad yn wan o hyd) ac rydych yn gallu cyfathrebu wrth wneud tasgau arferol lle mae angen cyfnewid

Ffrangeg Sgyrsiol Canolradd Uwch (cwrs ar-lein)

Mae’r cwrs hwn, rhwng canolradd ac uwch, ar gyfer myfyrwyr sy’n teimlo bod angen iddynt loywi rhywfaint ar eu gramadeg sylfaenol a magu hyder yn eu Ffrangeg llafar.

Ffrangeg Sgyrsiol i Ddechreuwyr Llwyr (cwrs ar-lein)

Ydych chi’n ddechreuwr llwyr yn Ffrangeg?

Ffrangeg Sgyrsiol Uwch (cwrs ar-lein)

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi treulio sawl blwyddyn o astudiaethau rhan-amser a/neu os oes gennych eisoes lefel dda o Ffrangeg a hoffech ymarfer eich sgiliau sgwrsio ymhellach.

Gwella eich Eidaleg Sgyrsiol (cwrs ar-lein)

Bydd y cwrs dwys hwn yn rhoi’r cyfle i chi ymarfer eich sgiliau siarad a gwrando sylfaenol mewn cyd-destun ymarferol.

Gwella eich Eidaleg Sgyrsiol i Ddechreuwyr Llwyr (cwrs ar-lein)

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn medru gair o Eidaleg.

Gwella eich Ffrangeg Sgyrsiol (cwrs ar-lein)

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os gallwch ddeall a defnyddio ymadroddion cyfarwydd a hynod sylfaenol i ddiwallu anghenion pendant.

Gwella eich Sbaeneg (online course)

Mae’r cwrs dwys hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud dwy flynedd o astudiaethau rhan-amser neu os ydych wedi ennill TGAU mewn Sbaeneg yn ddiweddar. Byddwch yn cymryd rhan mewn sgyrsiau a bydd cymhorthion clyweledol yn cefnogi eich sgiliau

Iaith Sbaeneg Ganolradd (cwrs ar-lein)

Mae’r cwrs dwys hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud tair blynedd o astudiaethau rhan-amser (neu bedair blynedd, ond yn teimlo bod eich sgiliau siarad yn wan o hyd).

Llythrennau Tsieinëeg (cwrs ar-lein)

Mae’r modiwl wedi’i ddylunio ar gyfer y rhai sydd am wybod am lythrennau Tsieinëeg a dysgu sut i’w darllen a’u hysgrifennu.

Sbaeneg i Ddechreuwyr Llwyr (cwrs ar-lein)

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn medru gair o Sbaeneg.

Sbaeneg Sgyrsiol i Ôl-Ddechreuwyr (cwrs ar-lein)

Mae’r cwrs dwys hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud blwyddyn o astudiaethau rhan-amser (neu ein Cwrs Carlam i Ddechreuwyr) neu os gwnaethoch astudio lefel ‘O’ (TGAU) mewn Sbaeneg gryn amser yn ôl.

Sbaeneg Sgyrsiol Uwch (cwrs ar-lein)

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi treulio sawl blwyddyn (5+) o astudiaethau rhan-amser a/neu os oes gennych eisoes lefel dda o Sbaeneg a hoffech ymarfer eich sgiliau sgwrsio ymhellach.

Tsieinëeg ar gyfer Cyfathrebu Hanfodol (cwrs ar-lein)

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych am ddysgu Tsieinëeg sylfaenol, naill ai ar gyfer eich gyrfa neu ar gyfer gwyliau.