Ewch i’r prif gynnwys

Dysgwch iaith newydd dros yr haf

Summer Languages
Summer Languages

Yr haf hwn, rydyn ni’n cynnig cyrsiau iaith dwys Tsieinëeg, Ffrangeg, Eidaleg a Sbaeneg, ar lefelau o hyfedredd gwahanol, o ddechreuwyr i ddysgwyr uwch.

Bydd y cyrsiau'n cael eu cynnal dros gyfnodau o wythnos neu bythefnos yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf a byddan nhw’n fyr, yn ddwys ac yn brofiad braf!

Yr haf hwn bydd ein cyrsiau dysgu sgwrsio mewn iaith newydd yn cael eu haddysgu wyneb yn wyneb gan diwtoriaid arbenigol sy'n siaradwyr iaith gyntaf, a hynny ochr yn ochr â phobl eraill sydd wrth eu boddau yn dysgu ieithoedd.

I ddathlu, rydym yn lansio cystadleuaeth lle gallwch ennill cwrs yn rhad ac am ddim.  I gystadlu mae angen i chi gwblhau arolwg byr iawn.

Pa iaith rydych chi am ei dysgu’r haf hwn?

Trefn IeithoeddDilyniant ar gyfer lefelau’r cyrsiau?

Mae'r dilyniant fel a ganlyn:

  • Dechreuwyr llwyr
  • Dechreuwyr uwch
  • Gwella
  • Canolradd
  • Canolradd Uwch
  • Uwchraddol Is
    Uwch

Cyrsiau sydd ar gael

Ffrangeg Ganolradd Uwch

Rhwng Canolradd ac Uwch, mae’r lefel hon ar gyfer myfyrwyr sy’n teimlo bod angen iddynt loywi rhywfaint ar eu gramadeg sylfaenol a magu hyder yn eu Ffrangeg llafar.

Gwella eich Eidaleg

Mae'r cwrs dwys hwn ar eich cyfer chi os ydych chi wedi mynychu blwyddyn o astudio rhan-amser neu os oes gennych wybodaeth sylfaenol iawn o'r Eidaleg.

Gwella eich Ffrangeg

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os gallwch ddeall a defnyddio ymadroddion cyfarwydd a hynod sylfaenol i ddiwallu anghenion pendant.

Sbaeneg Sgyrsiol Ganolradd

Mae’r cwrs dwys hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud 3 blynedd o astudiaethau rhan-amser ac rydych yn gallu cyfathrebu wrth wneud tasgau arferol lle mae angen cyfnewid gwybodaeth uniongyrchol ar faterion cyfarwydd a chyffredin.

Siarad Tsieinëeg Ymarferol

Mae’r modiwl hwn yn addas i chi os ydych wedi dysgu ychydig o’r iaith Tsieinëeg yn y gorffennol, a hoffech wirio eich ynganu a dysgu ymadroddion ymarferol, neu os ydych yn bwriadu gweithio, astudio neu deithio yn Tsiena.

Cyrsiau Cymraeg i oedolion

Rydym yn cynnig sesiynau rhagflas yn ogystal â chyrsiau i ddechreuwyr hyd at gyrsiau i siaradwyr Cymraeg rhugl a fyddai’n hoffi gwella eu Cymraeg.