Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Hidlo canlyniadau filter-icon

1-10 o 45 canlyniad chwilio

CrwsLleoedd Gwag

Ffrangeg: Sgwrsio Canolradd

lefel 3 10 credyd

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud 3 blynedd o astudiaethau rhan-amser (neu 4 blynedd, ond yn teimlo bod eich sgiliau siarad yn wan o hyd) ac rydych yn gallu cyfathrebu wrth wneud tasgau arferol lle mae angen cyfnewid gwybodaeth uniongyrchol ar faterion cyfarwydd a chyffredin.

Ie

Ffrangeg: Sgwrsio Uwch

lefel 3 10 credyd

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi treulio sawl blwyddyn o astudiaethau rhan-amser a/neu os oes gennych eisoes lefel dda o Ffrangeg a hoffech ymarfer eich sgiliau sgwrsio ymhellach.

Ie

Cyfraith Trosedd

lefel 4 10 credyd

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar agweddau ar Gyfraith Droseddol, gan gynnwys llofruddiaeth, dynladdiad, ymosod, lladrata, lladrad, byrgleriaeth, ac iawndal troseddol.

Ie

Gwella eich Eidaleg

lefel 3 10 credyd

Mae'r cwrs dwys hwn ar eich cyfer chi os ydych chi wedi mynychu blwyddyn o astudio rhan-amser neu os oes gennych wybodaeth sylfaenol iawn o'r Eidaleg.

Ie

Therapi Derbyn ac Ymrwymo II

lefel 4 10 credyd

Mae Therapi Derbyn ac Ymrwymo (ACT) II yn datblygu nifer o syniadau o’r cwrs ACT cyntaf.

Ie

Wcreineg: Iaith a Diwylliant

lefel 3 10 credyd

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i iaith Wcreineg i chi a bydd yn eich galluogi i gynnal sgwrs sylfaenol iawn. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg i chi ar ddiwylliant Wcreinaidd.

Ie

Sbaeneg Sgyrsiol Uwchraddol

lefel 3 10 credyd

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi treulio sawl blwyddyn (6+) o astudiaethau rhan-amser a/neu os oes gennych eisoes gwybodaeth dda o Sbaeneg a hoffech ymarfer eich sgiliau sgwrsio ymhellach.

Ie

Continuamos debatiendo 2

lefel 5 10 credyd

Este curso está dirigido a estudiantes de nivel avanzado que quieren seguir practicando sus destrezas orales y auditivas.

Ie

Polisi Cyhoeddus ar gyfer Iechyd

lefel 4 20 credyd

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i waith llunio polisïau a gwerthuso polisïau yn y DU gan gyfeirio'n benodol at faes polisïau cyhoeddus ar gyfer iechyd.

Ie

Eidaleg: Sgwrsio i Ddechreuwyr Llwyr

lefel 3 10 credyd

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn medru gair o Eidaleg.

Ie