Ewch i’r prif gynnwys

Search

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Hidlo canlyniadau filter-icon

1-10 o 127 canlyniad chwilio

CrwsLleoedd Gwag

Dulliau Ymchwil

lefel 4 10 credyd

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r cyd-destunau ymarferol a damcaniaethol ar gyfer gwneud ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol.

Ie

Rheoli prosiectau

lefel 4 10 credyd

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad da i'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer rheoli prosiectau’n llwyddiannus.

Ie

Therapi Derbyn ac Ymrwymo II

lefel 4 10 credyd

Mae Therapi Derbyn ac Ymrwymo (ACT) II yn datblygu nifer o syniadau o’r cwrs ACT cyntaf.

Ie

Gwella eich Tsieinëeg

lefel 4 20 credyd

Rydych yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn os ydych chi wedi dysgu Mandarin Tsieinëeg yn rhan-amser am flwyddyn.

Ie

Java III

lefel 5 20 credyd

Mae’r modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth uwch o Iaith Raglennu Java.

Ie

Continuamos debatiendo

lefel 5 10 credyd

Este curso está dirigido a estudiantes de nivel avanzado que quieren seguir practicando sus destrezas orales y auditivas.

Ie

Dull rheoli: Damcaniaeth a Thystiolaeth

lefel 4 20 credyd

Mae’r modiwl hwn yn dysgu myfyrwyr i ddeall a gwerthuso’n feirniadol honiadau damcaniaethwyr rheoli gan ddefnyddio seiliau tystiolaeth meintiol ac ansoddol.

Ie

Java II

lefel 5 20 credyd

Mae’r modiwl hwn yn ehangu eich dealltwriaeth o Iaith Raglennu Java.

Ie

Rhaglenni Python

lefel 5 20 credyd

Nod y modiwl hwn yw darparu cyflwyniad i raglennu yn iaith sgriptio Python.

Ie

Cyfraith Ewrop

lefel 4 10 credyd

Deall gweithrediant ac effaith Cyfraith Ewrop ar gyfraith Cymru a Lloegr.

Ie