Ewch i’r prif gynnwys

Search

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Hidlo canlyniadau filter-icon

1-10 o 17 canlyniad chwilio

CrwsLleoedd Gwag

Ffrangeg: Sgwrsio Canolradd

lefel 3 10 credyd

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud 3 blynedd o astudiaethau rhan-amser (neu 4 blynedd, ond yn teimlo bod eich sgiliau siarad yn wan o hyd) ac rydych yn gallu cyfathrebu wrth wneud tasgau arferol lle mae angen cyfnewid gwybodaeth uniongyrchol ar faterion cyfarwydd a chyffredin.

Ie

Ffrangeg: Sgwrsio Uwch

lefel 3 10 credyd

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi treulio sawl blwyddyn o astudiaethau rhan-amser a/neu os oes gennych eisoes lefel dda o Ffrangeg a hoffech ymarfer eich sgiliau sgwrsio ymhellach.

Ie

Gwella eich Eidaleg

lefel 3 10 credyd

Mae'r cwrs dwys hwn ar eich cyfer chi os ydych chi wedi mynychu blwyddyn o astudio rhan-amser neu os oes gennych wybodaeth sylfaenol iawn o'r Eidaleg.

Ie

Wcreineg: Iaith a Diwylliant

lefel 3 10 credyd

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i iaith Wcreineg i chi a bydd yn eich galluogi i gynnal sgwrs sylfaenol iawn. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg i chi ar ddiwylliant Wcreinaidd.

Ie

Sbaeneg Sgyrsiol Uwchraddol

lefel 3 10 credyd

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych wedi treulio sawl blwyddyn (6+) o astudiaethau rhan-amser a/neu os oes gennych eisoes gwybodaeth dda o Sbaeneg a hoffech ymarfer eich sgiliau sgwrsio ymhellach.

Ie

Eidaleg: Sgwrsio i Ddechreuwyr Llwyr

lefel 3 10 credyd

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn medru gair o Eidaleg.

Ie

Gwella eich Sbaeneg

lefel 3 10 credyd

Mae’r cwrs dwys hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud dwy flynedd o astudiaethau rhan-amser neu os ydych wedi ennill TGAU mewn Sbaeneg yn ddiweddar.

Ie

Sbaeneg i Ddechreuwyr Uwch

lefel 3 10 credyd

Mae’r cwrs dwys hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud blwyddyn o astudiaethau rhan-amser neu os gwnaethoch astudio lefel ‘O’ (TGAU) rhydlyd yn yr Almaeneg.

Ie

Rhaglennu Python Uwch

lefel 5 20 credyd

Nod y modiwl hwn yw adeiladu ar y pynciau a drafodir yn y modiwl Rhaglennu Python.

Ie

Sbaeneg i Ddechreuwyr Llwyr

lefel 3 10 credyd

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn medru gair o Sbaeneg.

Ie