Ewch i’r prif gynnwys

Search

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Hidlo canlyniadau filter-icon

1-10 o 152 canlyniad chwilio

CrwsLleoedd Gwag

Java II

lefel 5 20 credyd

Mae’r modiwl hwn yn ehangu eich dealltwriaeth o Iaith Raglennu Java.

Ie

Java III

lefel 5 20 credyd

Mae’r modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth uwch o Iaith Raglennu Java.

Ie

Cyfraith Ewrop

lefel 4 10 credyd

Deall gweithrediant ac effaith Cyfraith Ewrop ar gyfraith Cymru a Lloegr.

Ie

Ysgrifennu am Fywyd

lefel 4 10 credyd

Defnyddiwch eich hanes a’ch profiad eich hun i adrodd stori eich bywyd.

Ie

Polisïau Cymdeithasol

lefel 4 20 credyd

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich dealltwriaeth o bolisïau cymdeithasol pwysig wnaeth sefydlu'r Wladwriaeth Lles ac yn bwrw golwg ar bolisïau cyfredol.

Ie

Hanfodion Barddoniaeth

lefel 4 10 credyd

Beth sy'n gwneud cerdd? Beth sy'n gwneud bardd? Sut gall darllen siapio ysgrifennu?

Ie

Y tu mewn i Iaith

lefel 4 10 credyd

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rai o'r cwestiynau mawr dan sylw wrth astudio iaith.

Ie

Dulliau Ymchwil

lefel 4 10 credyd

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r cyd-destunau ymarferol a damcaniaethol ar gyfer gwneud ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol.

Ie

Las 50 Espaňas

lefel 5 20 credyd

Este curso está orientado para estudiantes de nivel avanzado que quieren seguir practicando sus destrezas auditivas y orales además de adquirir nuevos conocimientos históricos y culturales.

Ie

Gwella eich Tsieinëeg

lefel 4 20 credyd

Rydych yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn os ydych chi wedi dysgu Mandarin Tsieinëeg yn rhan-amser am flwyddyn.

Ie