Ewch i’r prif gynnwys

Search

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Hidlo canlyniadau filter-icon

1-10 o 166 canlyniad chwilio

CrwsLleoedd Gwag

Dulliau Ymchwil

lefel 4 10 credyd

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r cyd-destunau ymarferol a damcaniaethol ar gyfer gwneud ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol.

Ie

Cyfraith Trosedd

lefel 4 10 credyd

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar agweddau ar Gyfraith Droseddol, gan gynnwys llofruddiaeth, dynladdiad, ymosod, lladrata, lladrad, byrgleriaeth, ac iawndal troseddol.

Ie

Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Cwnsela

lefel 3 10 credyd

Nod y modiwl hwn yw adeiladu ar sgiliau a ddatblygwyd eisoes mewn cyrsiau sgiliau cwnsela sylfaenol.

Ie

Java I

lefel 5 20 credyd

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i gysyniadau rhaglennu JAVA

Ie

Cyfraith Contractau

lefel 4 10 credyd

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar greu contractau sy'n gyfreithiol rwymol a sut mae contract yn gweithio'n ymarferol.

Ie

Rheoli prosiectau

lefel 4 10 credyd

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad da i'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer rheoli prosiectau’n llwyddiannus.

Ie

Gwella eich Tsieinëeg

lefel 4 20 credyd

Rydych yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn os ydych chi wedi dysgu Mandarin Tsieinëeg yn rhan-amser am flwyddyn.

Ie

Cyfraith Ewrop

lefel 4 10 credyd

Deall gweithrediant ac effaith Cyfraith Ewrop ar gyfraith Cymru a Lloegr.

Ie

Rhaglenni Python

lefel 5 20 credyd

Nod y modiwl hwn yw darparu cyflwyniad i raglennu yn iaith sgriptio Python.

Ie

Polisïau Cymdeithasol

lefel 4 20 credyd

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich dealltwriaeth o bolisïau cymdeithasol pwysig wnaeth sefydlu'r Wladwriaeth Lles ac yn bwrw golwg ar bolisïau cyfredol.

Ie