Ewch i’r prif gynnwys

Sut i gofrestru

Rydym yn argymell eich bod yn ymrestru cyn gynted ag y gallwch am unrhyw gyrsiau y mae gennych chi ddiddordeb ynddynt.

Lle bo’n bosibl, rydym yn gofyn i chi ymrestru cyn dechrau’r dosbarth cyntaf oherwydd:

  • mae cyrsiau poblogaidd yn llenwi’n gyflym
  • gallai cyrsiau gydag ymgeiswyr annigonol gael eu canslo, yn enwedig ar gyfer Ysgolion Diwrnod.

Byddwn yn cysylltu â chi os na allwn dderbyn eich cais am unrhyw reswm.

Ymrestru ar-lein

Gallwch chwilio neu bori ein cyrsiau i ddod o hyd i’r cwrs yr hoffech chi ymrestru ar ei gyfer.

Nid yw ein holl gyrsiau yn cynnig ymrestru ar-lein.

  • Os nad yw ymrestru ar-lein ar gael, bydd yn cael ei nodi gan fotwm Ymrestru all-lein ar dudalen y cwrs.
  • Os yw ymrestru ar-lein ar gael, bydd pwyso’r botwm Ymrestru nawr yn dechrau’r broses i chi.

Ar hyn o bryd, dim ond y ffi llawn y gallwch chi ei dalu ar-lein. Bydd angen i gwsmeriaid sy’n dymuno gwneud cais am ffioedd rhatach, neu ddefnyddio cyllid allanol angen ymrestru all-lein.

Noder mewn achosion prin y gallai cwrs lenwi yn ystod y broses ymrestru. Os bydd hyn yn digwydd bydd aelod o staff yn cysylltu â chi i drefnu ad-daliad neu drosglwyddo i gwrs arall.

Ymrestru drwy ebost

Gallwch hefyd ymrestru ar gwrs drwy lawrlwytho ffurflen ymrestru a’i dychwelyd i ni drwy ebost.

Rhagor o wybodaeth am ymrestru drwy ebost.