Ewch i’r prif gynnwys

Cymorth a chefnogaeth

Diweddarwyd: 10/08/2023 13:54

Rydym yma i helpu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych, heriau y gallech eu hwynebu ac i'ch helpu i gael y gorau o'ch profiad yn y brifysgol.

Cyswllt Myfyrwyr

Os bydd angen unrhyw gymorth arnoch tra byddwch yn astudio yma, eich pwynt cyswllt cyntaf yw ein tîm a phorth Cyswllt Myfyrwyr. Gall y tîm eich helpu gyda:

  • rhoi cymorth ymrestru
  • eich cyfeirio at un o'n timau Bywyd Myfyrwyr arbenigol
  • datblygu eich dealltwriaeth o’r polisi neu'r broses a fydd yn eich helpu

Bydd yn eich rhoi ar ben ffordd ac yn sicrhau bod gennych yr adnoddau sydd eu hangen arnoch i wneud y gorau o'ch profiad o’r brifysgol.

Gallwch wneud y canlynol:

  • ymweld â'r Tîm Cyswllt Myfyrwyr ar lawr gwaelod Canolfan Bywyd y Myfyrwyr
  • defnyddio’r porth Cyswllt Myfyrwyr ar-lein
  • ebostio studentconnect@caerdydd.ac.uk
  • ein ffonio ar +44 (0)29 2251 8888
  • gofyn eich cwestiynau i'n sgwrsfot 24/7, pan fyddwch wedi mewngofnodi i’r fewnrwyd ac yn gweld y botwm sgwrsio glas a gwyn yng nghornel dde isaf eich sgrîn

Mentoriaid myfyrwyr

Os oes gennych gwestiynau am eich cwrs, ein campws neu os ydych am gwrdd â phobl newydd o'ch cwrs, mae eich mentor myfyrwyr wrth law i helpu. P'un a ydych am wybod am ddysgu ac addysgu, gwasanaethau cymorth neu sut i gael y gorau o'ch amser gyda ni, cadwch lygad ar eich negeseuon ebost prifysgol a chysylltwch â'ch mentor.

Rhagor o wybodaeth am y cynllun Mentoriaid Myfyrwyr.

Sgiliau astudio

Beth bynnag fo'ch cwrs neu lefel astudio, ein nod yw cefnogi ein holl fyfyrwyr yn eu dysgu. Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd gennych fynediad at diwtorialau ar-lein hunan-dywysiedig, modiwl Sgiliau Astudio pwrpasol ar Ddysgu Canolog yn ogystal â dosbarthiadau rhyngweithiol byw.

Rhagor o wybodaeth am Sgiliau Astudio Academaidd.

Undeb Myfyrwyr Caerdydd

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol ac annibynnol a rhad ac am ddim i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.