Ewch i’r prif gynnwys

Cymorth a chefnogaeth

Gwybodaeth am bwy i gysylltu â nhw, p'un a ydych yn ddarpar fyfyriwr neu'n fyfyriwr newydd.

Darpar fyfyrwyr

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr israddedig, darganfyddwch â phwy i gysylltu ar ein tudalen cyswllt israddedig.

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr ôl-raddedig, darganfyddwch â phwy i gysylltu ar ein tudalen cyswllt ôl-raddedig.

Myfyrwyr newydd

Os ydych yn fyfyriwr newydd ac wedi cofrestru ar-lein, gallwch gael help a chefnogaeth drwy ddefnyddio ein porth Cyswllt Myfyrwyr, neu drwy ebostio studentconnect@caerdydd.ac.uk.

Gallwch ofyn unrhyw gwestiwn am unrhyw beth sy'n ymwneud â bywyd eich prifysgol, boed hynny'n ymwneud ag astudio neu eich lles.

Canolfan Bywyd Myfyrwyr

Ein Canolfan Bywyd Myfyrwyr sy'n gofalu am eich eich holl anghenion myfyrwyr. Mae ein tîm Bywyd Myfyrwyr yn darparu nifer o wasanaethau cymorth, o gyngor iechyd a lles, i helpu gyda rheoli arian, i wybodaeth am yrfaoedd a chyflogaeth.

Mentoriaid myfyrwyr

Os oes gennych gwestiynau am eich cwrs, ein campws neu os ydych am gwrdd â phobl newydd o'ch cwrs, mae eich mentor myfyrwyr wrth law i helpu. P'un a ydych am wybod am ddysgu ac addysgu, gwasanaethau cymorth neu sut i gael y gorau o'ch amser gyda ni, cadwch lygad ar eich negeseuon ebost prifysgol a chysylltwch â'ch mentor.

Rhagor o wybodaeth am y cynllun Mentoriaid Myfyrwyr.

Sgiliau astudio

Beth bynnag fo'ch cwrs neu lefel astudio, ein nod yw cefnogi ein holl fyfyrwyr yn eu dysgu. Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd gennych fynediad at diwtorialau ar-lein hunan-dywysiedig, modiwl Sgiliau Astudio pwrpasol ar Ddysgu Canolog yn ogystal â dosbarthiadau rhyngweithiol byw.

Rhagor o wybodaeth am Sgiliau Astudio Academaidd.