Ewch i’r prif gynnwys

Cael y newyddion diweddaraf

Rydym am sicrhau eich bod yn derbyn y newyddion a'r arweiniad diweddaraf gennym i helpu i'ch cefnogi drwy gydol eich bywyd fel myfyriwr.

Eich ebost prifysgol

Mae myfyrwyr wedi dweud wrthym mai ebost yw'r ffordd orau o gysylltu â nhw.

Gwiriwch eich negeseuon ebost bob dydd i sicrhau eich bod yn derbyn gwybodaeth bwysig sy'n berthnasol i chi. Bydd hyn yn cynnwys:

  • Negeseuon y Rhag Is-Ganghellor am ein hymateb i'r coronafeirws a'r mesurau sy'n cael eu cymryd ar yr adeg hon sy'n newid yn gyflym.
  • Negeseuon ysgol academaidd yn benodol am eich ysgol a'r newidiadau y maent yn eu gwneud a fydd yn effeithio arnoch chi a'ch astudiaethau.
  • Newyddion Myfyrwyr yw eich cylchlythyr wythnosol i fyfyrwyr, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newidiadau a newyddion pwysig.
  • Tywys yw ein sianel newydd sbon ar gyfer myfyrwyr y flwyddyn gyntaf, gyda'r holl wybodaeth allweddol y mae angen i chi ei gwybod erioed wythnos, mewn un fideo byr.
  • Anfonir negeseuon ebost penodol sy'n ymwneud â gwahanol grwpiau o fyfyrwyr at fyfyrwyr rhyngwladol, ôl-raddedigion a myfyrwyr mewn llety prifysgol, gan ddarparu gwybodaeth benodol sy'n ymwneud â'u hamgylchiadau unigryw.

Mae'n siŵr y byddwch yn derbyn negeseuon ebost eraill yn eich mewnflwch ond cadwch olwg am y rhai sy'n dod o gyfeiriad @cardiff.ac.uk.

Byddwch yn ofalus a diogelwch eich hun rhag negeseuon ebost sgam.

Mewnrwyd y myfyrwyr

Mae'r fewnrwyd yn parhau i fod yn ffynhonnell gynhwysfawr o wybodaeth hanfodol ac mae'n cynnwys llawer o adnoddau defnyddiol ar bynciau gan gynnwys:

Wrth i chi fewngofnodi i gael mynediad i'ch negeseuon ebost, Dysgu Canolog, SIMS neu unrhyw beth arall sy'n gysylltiedig â'ch profiad fel myfyriwr, sylwch ar y newyddion a'r cyhoeddiadau sydd ar gael i helpu i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Gwybodaeth am y coronafeirws (COVID-19)

Mae gennym wybodaeth coronafeirws (COVID-19) ar fewnrwyd ein myfyrwyr y gallwch gael gafael arnynt cyn gynted ag y byddwch yn derbyn eich manylion mewngofnodi prifysgol Caerdydd.

Mae hefyd gennym wybodaeth coronafeirws (COVID-19) ar gyfer myfyrwyr presennol ar ein gwefan.

Dysgwch sut rydym yn sicrhau profiad campws diogel a phleserus ar gyfer 2021/22.

Ap Myfyriwr

Mae'r ap yn ffordd hawdd i chi gynllunio eich diwrnod, gwirio ble mae angen i chi fod a chael gafael ar help a chefnogaeth o'ch ffôn. Anfonir hysbysiadau campws pwysig ac argyfwng at bob myfyriwr sydd wedi lawrlwytho ein ap 'Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd'.

Cyfryngau cymdeithasol

Mae ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn ffynhonnell wych o ymgysylltu a rhyngweithio cymdeithasol gan gynnwys awgrymiadau da ar gyfer dysgu, gofalu amdanoch eich hun, adnoddau defnyddiol, cynnwys diddorol a newyddion prifysgol. Gallwch ddod o hyd i ni ar: