Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi a phrofiad gwaith

Diweddarwyd: 12/07/2023 14:19

Er eich bod newydd ddechrau eich taith brifysgol, mae'n syniad i chi ddechrau meddwl am eich dyfodol.

Trefnu apwyntiad gyda'ch Cynghorydd Gyrfaoedd

Fel myfyriwr, bydd gennych fynediad at ystod o apwyntiadau gyda'ch cynghorydd sy'n benodol i'r Ysgol a all eich helpu i archwilio eich opsiynau gyrfa. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, defnyddiwch eich manylion adnabod yn y brifysgol i fewngofnodi i'ch Cyfrif Dyfodol Myfyrwyr ac archebu apwyntiad o'r tab 'Archebu'.

Cadw eich lle ar gyfer digwyddiadau

Byddwch yn gallu cadw lle ar unrhyw un o'n ffeiriau a'n digwyddiadau gyrfaoedd unwaith y byddwch wedi cofrestru. Mae hyn yn cynnwys ein ffeiriau gyrfaoedd mawr, digwyddiadau a gweithdai cyflogadwyedd cyflogwyr llai, sy'n digwydd drwy gydol y tymor. Unwaith y byddwch wedi cofrestru defnyddiwch eich manylion adnabod prifysgol i gadw lle ar gyfer digwyddiadau ar eich Cyfrif Dyfodol Myfyrwyr o'r tab 'Archebu'.

Chwilio am brofiad gwaith ac interniaethau

Rydym yn dod o hyd i gannoedd o gyfleoedd drwy gydol y flwyddyn i ddarparu cyfleoedd cyflogedig a di-dâl i fyfyrwyr gael profiad perthnasol yn y diwydiant o'u dewis sy'n cyd-fynd ag astudiaethau ac ymrwymiadau eraill. Pan fydd gennych eich manylion adnabod prifysgol gallwch bori drwy bob cyfle ar eich Cyfrif Dyfodol Myfyrwyr yn y tab 'Chwilio'.

Cael mynediad i'n llyfrgell dysgu a gwybodaeth gyrfaoedd 24/7

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, defnyddiwch eich manylion adnabod prifysgol i gael mynediad i'ch Taith Gyrfa. Mae'r llwyfan ar-lein hwn yn rhoi mynediad i chi at gannoedd o erthyglau, sesiynau a fideos i helpu i feithrin eich sgiliau a dysgu am ysgrifennu CV, ffurflenni cais, dod o hyd i brofiad gwaith a llawer mwy.

Gwirio eich CV

Pan fyddwch wedi cael eich ebost gan y brifysgol gallwch ddefnyddio ein Gwiriwr CV ar-lein, sy'n defnyddio AI uwch i roi adborth ar unwaith ar eich CV. Gallwch ddefnyddio'r gwiriwr ar gyfer CV generig neu hyd yn oed CV sy'n benodol i rôl drwy lanlwytho'r meini prawf rôl.

Mynediad i'r Bwrdd Swyddi

Ar ôl cofrestru, defnyddiwch eich manylion prifysgol i bori drwy filoedd o gyfleoedd byw ar y Bwrdd Swyddi. Yn cynnwys swyddi gwag gan gyflogwyr lleol a chenedlaethol, i gyd yn targedu myfyrwyr o Gaerdydd.

Rhagor o wybodaeth am yrfaoedd a chyflogadwyedd.

Cysylltu â ni

Dyfodol Myfyrwyr