Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi a phrofiad gwaith

Er eich bod newydd ddechrau eich taith brifysgol, mae'n syniad i chi ddechrau meddwl am eich dyfodol.

Trefnu apwyntiad gyda'ch Cynghorydd Gyrfaoedd

Fel myfyriwr, bydd gennych fynediad at ystod o apwyntiadau gyda'ch cynghorydd sy'n benodol i'r Ysgol a all eich helpu i archwilio eich opsiynau gyrfa. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, defnyddiwch eich manylion adnabod yn y Brifysgol i fewngofnodi i'ch Cyfrif Gyrfaoedd ac archebu apwyntiad o'r tab 'Archebu'.

Cadw eich lle ar gyfer digwyddiadau

Byddwch yn gallu cadw lle ar unrhyw un o'n ffeiriau a'n digwyddiadau gyrfaoedd unwaith y byddwch wedi cofrestru. Mae hyn yn cynnwys ein ffeiriau gyrfaoedd mawr, digwyddiadau a gweithdai cyflogwyr llai, sy'n digwydd drwy gydol y tymor. Unwaith y byddwch wedi cofrestru defnyddiwch eich manylion adnabod Prifysgol i gadw lle ar gyfer digwyddiadau ar eich Cyfrif Gyrfaoedd o'r tab 'Archebu'.

Chwilio am brofiad gwaith ac interniaethau

Rydym yn dod o hyd i gannoedd o gyfleoedd drwy gydol y flwyddyn i ddarparu cyfleoedd cyflogedig a di-dâl i fyfyrwyr gael profiad perthnasol yn y diwydiant o'u dewis sy'n cyd-fynd ag astudiaethau ac ymrwymiadau eraill. Pan fydd gennych eich manylion adnabod Prifysgol gallwch bori drwy bob cyfle ar eich Cyfrif Gyrfaoedd yn y tab 'Chwilio'.

Cael mynediad i'n llyfrgell dysgu a gwybodaeth gyrfaoedd 24/7

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, defnyddiwch eich manylion adnabod Prifysgol i gael mynediad i'ch Taith Gyrfa. Mae'r llwyfan ar-lein hwn yn rhoi mynediad i chi at gannoedd o erthyglau, sesiynau a fideos i helpu i feithrin eich sgiliau a dysgu am ysgrifennu CV, ffurflenni cais, dod o hyd i brofiad gwaith a llawer mwy.

Gwirio eich CV

Pan fyddwch wedi cael eich ebost gan y Brifysgol gallwch ddefnyddio ein Gwiriwr CV ar-lein, sy'n defnyddio AI uwch i roi adborth ar unwaith ar eich CV. Gallwch ddefnyddio'r gwiriwr ar gyfer CV generig neu hyd yn oed CV sy'n benodol i rôl drwy lanlwytho'r meini prawf rôl.

Rhagor o wybodaeth am yrfaoedd a chyflogadwyedd.

Cysylltu â ni

Dyfodol Myfyrwyr