Ewch i’r prif gynnwys

Undeb y Myfyrwyr

Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU, yn ôl Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2020.

Mae ein Hundeb Myfyrwyr yn cael ei redeg gan fyfyrwyr, ar gyfer myfyrwyr. Mae’n gartref i gerddoriaeth byw, clybiau a chymdeithasau amrywiol ac yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau cyffrous. Mae’r Undeb hefyd yn darparu gwasanaethau lles a chyngor i bob myfyriwr. Mae gan Undeb y Myfyrwyr nifer o allfeydd bwyd, siopau a hyd yn oed banc felly gallwch ddod o hyd i bopeth o dan yr un to!

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd (UMCC) yn Undeb o fewn Undeb y Myfyrwyr, sydd yn gyfrifol am gynrychioli myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, dysgwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr iaith a’r diwylliant Cymraeg yn ystod eu cyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae gan Gaerdydd un o’r undebau myfyrwyrgorau yn y DU o ran maint, safon a gweithgareddau, ac mae miliynau lawer o bunnoedd yn cael eu buddsoddi ynddo ar hyn o bryd.

The Complete University Guide 2017
Clybiau a chymdeithasau

Clybiau a chymdeithasau

Mae gennym dros 200 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau amrywiol.

Y Ganolfan Sgiliau

Y Ganolfan Sgiliau

Yn eich helpu chi i ennill sgiliau a phrofiadau a fydd yn rhoi hwb i’ch CV

Lleoliadau a cherddoriaeth byw

Lleoliadau a cherddoriaeth byw

O glybiau nos poblogaidd i fannau dysgu cymdeithasol, edrychwch ar yr holl sydd gennym

Y Cwrt Bwyd

Y Cwrt Bwyd

Gyda nifer o lefydd bwyd, mae digon o ddewis i chi

Siopau a gwasanaethau ar y Llawr Gwaelod

Siopau a gwasanaethau ar y Llawr Gwaelod

Popeth sydd angen arnoch, ar un llawr

Cyfryngau Myfyrwyr

Cyfryngau Myfyrwyr

Rhowch gynnig ar weithio ar bapur newydd, cylchgrawn, radio neu orsafoedd teledu'r myfyrwyr.

Rho Gynnig Arni

Rho Gynnig Arni

Os ydych eisiau cymryd rhan yn ag ychydig yn llai o ymrwymiad, yna efallai y bydd ein gweithgareddau Rhoi Cynnig Arni yn addas i chi.