Ewch i’r prif gynnwys

Gwnewch gais am gyrsiau iaith am ddim

P’un a ydych eisiau rhoi cynnig ar iaith newydd neu wella’r sgiliau sydd gennych chi eisoes, mae gennym ni amrywiaeth o ieithoedd a lefelau i chi ddewis o’u plith.

Os ydych chi newydd ddechrau eich gradd israddedig, rydym yn argymell eich bod chi’n aros tan semester nesaf cyn dechrau dysgu iaith newydd.  Bydd gwneud cais ychydig yn hwyrach yn rhoi amser i chi ymgartrefu ac addasu i fywyd yn y brifysgol.

Ieithoedd i Bawb

Agorwch fyd cyfan o leoliadau newydd, diwylliannau sy'n ysbrydoli, a dewisiadau cyffrous yn eich gyrfa drwy gofrestru ar gyfer cwrs iaith yn rhad ac am ddim.

Rydym yn cynnig naw iaith fel cwrs wythnosol ac yn cynnal nifer o’r ieithoedd fel cwrs dwys. Gallwch hefyd gael ymarfer pellach neu drio iaith newydd drwy ddefnyddio’r dewis 'dysgu ymreolaethol'. Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau llyfrgell ar-lein a ffisegol, ‘Canolfan Iaith', a chyfleoedd cyfnewid iaith.

Rhagor o wybodaeth am Ieithoedd i Bawb

Mae gwybodaeth fanylach ar gael ar y fewnrwyd a gallwch weld y wybodaeth honno ar ôl ymrestru, gan gynnwys asesu pa lefel ydych chi arni a beth yw’r dyddiadau ymgeisio.

Cymraeg i Bawb

Mae nifer o gyflogwyr a chwmnïau yn chwilio am raddedigion sy'n gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ein rhaglen, rhad ac am ddim, Cymraeg i Bawb yn gyfle i chi fanteisio o'r ddarpariaeth arbenigol, broffesiynol ar amrywiaeth o lefelau.

Mae'r rhaglen wedi'i sefydlu i gael ei gynnal ochr yn ochr â'ch astudiaethau, fel eich bod yn gallu dysgu iaith o amgylch eich astudiaethau. Rydym yn cynnal cyrsiau wythnosol yn ystod y semester ac yn cynnig cyrsiau dwys ar lefel Dechreuwyr ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am Gymraeg i Bawb

Gallwch gael mwy o wybodaeth ar y fewnrwyd, lle fyddwch yn gallu cael mynediad ato ar ôl cofrestru.