Ewch i’r prif gynnwys

Ymuno â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Diweddarwyd: 09/08/2023 15:27

Rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael i chi fel myfyriwr sy’n siarad Cymraeg gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig cyfleoedd a chefnogaeth amrywiol drwy’r Gymraeg. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgolion Cymru i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg, ac mae cangen o’r Coleg Cymraeg ym mhob prifysgol.

Ymuno

Gallwch ymuno â'r Coleg Cymraeg fel disgybl ysgol, myfyriwr prifysgol ac fel aelod o staff.

Trwy ymaelodi â’r coleg, byddwch yn derbyn gwybodaeth am:

  • ysgoloriaethau
  • ein llysgenhadon
  • profiad gwaith
  • gwobrau
  • ein tystysgrif sgiliau iaith.

Cyfleoedd

Mae’r gangen hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn lleisio barn a chymryd rhan mwy blaenllaw ym mywyd academaidd y myfyrwyr. Rydym yn chwilio am gynrychiolwyr myfyrwyr Cymraeg eu hiaith ar gyfer:

  • Baneli Pwnc
  • Pwyllgor y Gangen
  • Fforymau Myfyrwyr
  • Hyrwyddwyr Myfyrwyr
  • Llysgenhadon Dyddiau Agored.

Cysylltu

Cysylltwch â Swyddog Cangen Prifysgol Caerdydd, Elliw Iwan:

Elliw Iwan

Elliw Iwan

Swyddog Cangen Caerdydd

Email
iwaneh@caerdydd.ac.uk