Ewch i’r prif gynnwys

Edrych ar ôl eich hun

Mae pontio i fywyd y Brifysgol yn gallu dod â llawer o gyfleoedd, sy’n gallu bod yn hawdd i rai, ac yn anoddach i eraill.

Profiadau cyffredin

  • hiraeth wrth i chi ymgartrefu i ffordd newydd o fyw a bod i ffwrdd o adref
  • anawsterau wrth addasu i fywyd myfyrwyr, gan fydd eich arferion yn newid i weddu i’ch amserlen newydd
  • gallwch orfwynhau o yfed, bwyta, cymdeithasu, siopa ac ati.

Edrych ar ôl eich hun

  • cofiwch gymdeithasu a thyfu rhwydwaith o ffrindiau, drwy sgwrsio â ffrindiau cwrs, darlithwyr a chymdogion, ymuno â chlybiau a chymdeithasau, cymryd rhan mewn digwyddiadau, a chyfleoedd profiad gwaith.
  • cadwch mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau
  • yfwch digon o ddŵr, yn enwedig os ydych yn yfed alcohol
  • bwytwch yn iach a cheisiwch osgoi ormod o fwyd cyfleus
  • dylech gael noswaith dda o gwsg
  • ymarfer corff i helpu cyflawni a chynnal iechyd corfforol a meddyliol da.

Os ydych yn byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol, efallai byddwch yn gweld hi'n ddefnyddiol i siarad â'r tîm Bywyd Preswylfeydd yn y lle cyntaf.

Cyngor pellach

Os ydych yn cael problemau yn ystod eich amser yn y Brifysgol, beth bynnag yw maint y broblem, mae’r tîm Iechyd a Lles Myfyrwyr yma i’ch helpu chi.

Unwaith i chi gwblhau’r cofrestru ar-lein bydd gennych fynediad at fewnrwyd y myfyrwyr, lle gallwch gael rhagor o wybodaeth a gwasanaethau gan y tîm Iechyd a Lles Myfyrwyr.

Iechyd a Lles Myfyrwyr (Cathays)