Ewch i’r prif gynnwys

Dosbarthiadau Sgiliau Academaidd

Mae'r Tîm Sgiliau Astudio Academaidd a Mentora yn rhedeg dosbarthiadau ar amrywiaeth o bynciau.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • darllen a meddwl yn feirniadol- sut i gael y mwyaf o'ch darllen a datblygu sgiliau syntheseiddio
 • ysgrifennu traethodau - canllawiau ar sut i strwythuro a datblygu eich ysgrifennu academaidd
 • ysgrifennu traethodau ar gyfer arholiadau - sut i ysgrifennu traethawd argyhoeddiadol o dan amodau arholiad
 • cymhelliant a gosod nod - sut i ddechrau arni a chymell eich hun
 • cymryd nodiadau - cymryd nodiadau effeithiol mewn darlithoedd ac wrth astudio
 • cymryd nodiadau ar gyfer adolygu ac arholiadau - sut i gymryd, crynhoi a defnyddio nodiadau ar gyfer adolygu
 • sgiliau cyflwyno - sut i roi cyflwyniadau effeithiol
 • ysgrifennu myfyriol - defnyddio myfyrio i wella eich perfformiad ac asesu eich adborth
 • cyngor ynghylch adolygu ac arholiadau - syniadau ac arferion da ar sut i fanteisio i'r eithaf ar adolygu, a sicrhau ei fod yn talu ffordd yn yr arholiad
 • rheoli eich amser - sut i reoli eich amser yn effeithiol
 • rheoli amser ar gyfer adolygu ac arholiadau - sut i ddefnyddio eich amser yn gynhyrchiol yn ystod adolygu ac arholiadau.
 • datblygu eich ysgrifennu - dysgwch sut i ddefnyddio'r prif nodweddion o ysgrifennu academaidd yn hyderus
 • gweithio mewn timau - dysgwch sut i weithio'n effeithiol ac effeithlon gyda chyfoedion.

Manteision

Drwy fynychu'r dosbarthiadau byddwch yn:

 • darganfod awgrymiadau newydd a syniadau ar sut i wella eich sgiliau astudio
 • gweithio gyda myfyrwyr eraill mewn amgylchedd dysgu cadarnhaol
 • rhannu syniadau a chymharu dulliau gweithredu gwahanol i astudio a dysgu.

Beth i'w ddisgwyl

Dosbarthiadau yw'r rhain yn hytrach na darlithoedd. Mae disgwyl i chi gwblhau amrywiaeth o dasgau'n annibynnol mewn parau neu mewn grwpiau bach. Byddwch yn cwrdd â myfyrwyr o Ysgolion academaidd a blynyddoedd astudio amrywiol. Mae dosbarthiadau yn agored i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir.

Maent yn ddosbarthiadau 50 munud gyda rhai yn 100 munud o hyd. Mae'r dosbarthiadau yn cael eu cynnal ar amserau gwahanol mewn lleoliadau gwahanol. Mae croeso i chi fynychu faint mynnoch.

Byddwch yn gallu cadw eich lle ar y dosbarthiadau ar ôl i chi ddechrau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cysylltwch â ni

Sgiliau Astudio Academaidd a Mentora