Ewch i’r prif gynnwys

Sgiliau astudio academaidd

Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnig ystod eang o ddosbarthiadau, tiwtorialau ar-lein a mathau eraill o gymorth i'ch helpu i wella eich technegau astudio fel y gallwch chi ysgrifennu yn ôl safonau prifysgol.

Rydyn ni eisiau ichi ennill a datblygu sgiliau astudio academaidd fel y byddwch chi’n manteisio i'r eithaf ar eich rhaglen astudio tra byddwch chi yn y brifysgol.

book

Dros 140 dosbarth y flwyddyn

Mae dros 140 o ddosbarthiadau yn yr amserlen i chi ddewis ohonynt, i ddiwallu eich anghenion.

mouse

Adnoddau ar-lein

Mae gennym nifer o adnoddau a thiwtorialau ar-lein sydd ar gael ichi unrhyw le ar unrhyw adeg.

star

Cyngor unigol

Rydym yn cynnig cwis 'asesu eich sgiliau academaidd' er mwyn ichi gael cyngor unigol a phwrpasol.

Gall ein tîm cyfeillgar eich helpu i ddatblygu eich sgiliau academaidd, gan gynnwys eich ffordd o feddwl a'ch agwedd tuag at dasgau, arddulliau ysgrifennu a ffyrdd o ymdrin â’ch asesiadau. Ein nod yw eich helpu i fod yn ddysgwr annibynnol gwell, a hynny mewn cyd-destun heriol ond caredig sy'n eich paratoi ar gyfer llwyddiant.

Caiff y dosbarthiadau eu cynnal yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr. Mae cymorth pellach hefyd ar gael ar Ddysgu Canolog a gallwch chi ddod o hyd iddo unrhyw le, unrhyw bryd.

“Mae'r dosbarthiadau dw i wedi bod yn cymryd rhan ynddyn nhw (pump hyd yn hyn) wedi bod yn ardderchog. Rwy wedi dysgu llawer ac mae wedi fy helpu i beidio â dychryn ar ôl gweld y llwyth gwaith!"
Helen Fox, Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Yr hyn y bydd ein cymorth sgiliau astudio yn ei gynnig ichi

Bydd ein cymorth sgiliau astudio yn eich helpu i:

  • ddod o hyd i awgrymiadau i wella eich sgiliau astudio
  • dechrau mynd yn ddysgwr annibynnol
  • deall rhai o’r cysyniadau a’r disgwyliadau o ran bod yn y brifysgol a dod i wybod sut i fynd i’r afael â’ch astudiaethau
  • cael awgrymiadau defnyddiol a chyngor ymarferol

Gwyliwch ein ffilm fer

Mae ein dosbarth Dechrau eich Astudiaethau wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr newydd a'r rhai sy'n dychwelyd i astudio ar ôl amser i ffwrdd. Mae'n cynnig awgrymiadau da ar astudio ym Mhrifysgol Caerdydd a bydd yn eich paratoi ar gyfer y cyfnod pontio i astudio prifysgolion.

Dechrau arni gyda'n tiwtorialau

Beth am gychwyn arni a chwblhau rhai o'n tiwtorialau i ddatblygu eich sgiliau o ran y canlynol:

Myfyrwyr sy’n mentora

Mae gan bob myfyriwr israddedig yn y flwyddyn gyntaf fentor myfyriwr, sef myfyriwr sydd wedi bod yn eich esgidiau. Gallan nhw roi safbwynt y myfyriwr ichi ar ddysgu yn y brifysgol, eich ysgol academaidd a sut i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau.

Cysylltu â ni

Sgiliau Astudio Academaidd a Mentora