Ewch i’r prif gynnwys

Sgiliau astudio academaidd

Gall astudio yn y brifysgol deimlo fel tipyn o gam i fyny. Fel arall, mae’n bosibl mai dim ond gloywi eich sgiliau sydd ei angen ar ôl peth amser i ffwrdd. Y naill ffordd neu’r llall, mae’r Tîm Sgiliau Astudio Academaidd a Mentora’n cynnig cymorth am ddim drwy gydol eich amser yn y brifysgol i’ch helpu i gyflawni eich nodau.

Sgiliau astudio academaidd yw’r rhai sydd eu hangen arnoch i elwa i’r eithaf o’ch cwrs tra byddwch yn y brifysgol. Rydym yn cyflwyno ystod eang o ddosbarthiadau a thiwtorialau ar-lein, yn ogystal â chynnig mathau eraill o gymorth, i'ch helpu i wella eich technegau astudio ac ysgrifennu i safon a ddisgwylir yn y brifysgol.

book

Dros 12 dosbarth

Rydym yn cynnig Dosbarthiadau sgiliau astudio ar-lein ac yn bersonol. Mae gennym dros 12 o ddosbarthiadau i ddewis o'u plith i ddiwallu eich anghenion.

mouse

Adnoddau ar-lein

Mae gennym nifer o adnoddau ar-lein a thiwtorialau ar gael unrhyw le ar unrhyw adeg.

star

Cyngor unigol

Rydym yn cynnig cwis 'Asesu eich sgiliau academaidd' i helpu gyda chyngor unigol a phwrpasol.

Gall ein tîm cyfeillgar eich helpu i ddatblygu eich sgiliau academaidd – o'ch ffordd o feddwl a'ch agwedd at dasgau i arddulliau ysgrifennu a ffyrdd o ymdrin ag asesiadau. Ein nod yw eich helpu i ddod yn ddysgwr annibynnol gwell, a hynny mewn amgylchedd heriol ond caredig sy'n eich galluogi i lwyddo.

A ninnau wedi ein lleoli yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr, rydym yn cyflwyno dosbarthiadau wyneb-yn-wyneb, ynghyd â dosbarthiadau ar-lein os byddai'n well gennych astudio o bell. Mae cymorth pellach hefyd ar gael ar Dysgu Canolog. Gallwch gyfeirio ato o unrhyw le, unrhyw bryd.

"Mae'r dosbarthiadau yr wyf wedi bod iddynt (pump i gyd) wedi bod yn ardderchog. Rwyf wedi cael llawer o fewnwelediad a gwybodaeth sydd wedi fy helpu i beidio panicio am y llwyth gwaith!"
Helen Fox, Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Manteision sgiliau astudio

Byddwch:

  • yn cael gwybod sut y gallwch wella eich sgiliau astudio a dod yn ddysgwr annibynnol
  • yn cael esboniad o rai o’r cysyniadau a’r disgwyliadau ym maes addysg uwch ac yn dod i wybod sut i fynd i’r afael â’ch astudiaethau
  • yn cael cipolygon a chyngor defnyddiol

Gwylio ein ffilm fer

Dechrau arni gyda'n tiwtorialau

Beth am roi dechrau da i’ch taith i ddod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd a gwneud rhai o’n tiwtorialau:

Myfyrwyr sy’n mentora

Bydd myfyriwr sy’n mentora ar gael i bob myfyriwr israddedig yn ei flwyddyn gyntaf. Mae myfyrwyr sy’n mentora’n gallu rhoi syniad o ddysgu yn y brifysgol o’u safbwynt nhw, rhoi gwybodaeth am eich Ysgol Academaidd ac esbonio sut i elwa i’r eithaf o astudio gyda ni.

Cysylltu â ni

Sgiliau Astudio Academaidd a Mentora

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)