Ewch i’r prif gynnwys

Dosbarthiadau Sgiliau Academaidd

Rydym yn cynnig ystod eang o ddosbarthiadau, tiwtorialau ar-lein a mathau eraill o gymorth i israddedigion ac ôl-raddedigion a addysgir i'w helpu i wella eu technegau astudio ac ysgrifennu i safon a ddisgwylir yn y brifysgol.

Mae’r rhain yn cynnwys argymhellion ar sut i astudio’n fwy effeithiol, rheoli amser, beth a olygir gan feddwl yn feirniadol, yn ogystal â chanllawiau penodol ar ysgrifennu i safon prifysgol.

Manteision

Byddwch yn cael:

  • awgrymiadau ar gyfer gwella eich sgiliau astudio ac i’ch helpu i ddod yn ddysgwr annibynnol
  • eglurhad ar rai o gysyniadau a disgwyliadau prifysgol a gwybod sut i fynd i’r afael â’ch astudiaethau
  • y wybodaeth ddiweddaraf ar mewnwelediad a syniadau defnyddiol

Gwyliwch y ffilm fer hon.

Hoffech chi ragflas?

Dechreuwch ar eich taith i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd a chwblhewch rhai o’n tiwtorialau i roi mantais i chi:

Roedd yn ddefnyddiol iawn ac mae wedi fy rhoi ar y trywydd iawn ar gyfer ysgrifennu fy nhraethodau cyntaf yn y Brifysgol.
Albert, myfyriwr yn dosbarth Ysgrifennu Traethawd

Mentoriaid myfyrwyr

Mae gan bob myfyriwr israddedig blwyddyn gyntaf fynediad at mentor cyfoed a fydd yn gallu sgwrsio am fywyd myfyriwr, eich Ysgol Academaidd a dysgu o safbwynt myfyrwyr, yn ogystal â sut i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau gyda ni.

Cysylltu â ni

Sgiliau Astudio Academaidd a Mentora