Ewch i’r prif gynnwys

Sgiliau astudio academaidd

Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnig ystod eang o ddosbarthiadau, tiwtorialau ar-lein a mathau eraill o gymorth i'ch helpu i wella eich technegau astudio ac ysgrifennu yn ôl safonau prifysgol.

Rydyn ni eisiau i chi gaffael ar sgiliau astudio academaidd a’u datblygu er mwyn gallu manteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau tra byddwch chi ym Mhrifysgol Caerdydd.

book

Tua 100 dosbarth y flwyddyn

Mae tua 100 o ddosbarthiadau yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr y gallwch chi ddewis o’u plith yn ôl eich anghenion.

mouse

Asesu eich sgiliau academaidd

Bydd ein hadnodd hunanasesu yn eich helpu i adnabod y sgiliau astudio y bydd gofyn ichi ganolbwyntio arnyn nhw hwyrach, ac mae’r pecyn yn eich cyfeirio at gymorth ychwanegol.

star

Modiwl Sgiliau Astudio Academaidd

Rydyn ni wedi creu modiwl ar-lein er mwyn i’n hadnoddau i gyd fod yn yr un lle. Gallwch chi ei gyrchu yn unrhyw le, ar unrhyw adeg.

Bydd ein tîm cyfeillgar yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau astudio academaidd, gan gynnwys ysgrifennu traethodau, darllen a meddwl yn feirniadol, gwneud nodiadau a rheoli eich aseiniadau'n effeithiol.

Ein hymrwymiad ichi yw eich annog, mewn cyd-destun cefnogol sydd hefyd yn cynnig her, i ddod yn ddysgwr annibynnol sydd â’r sgiliau y bydd eu cael er mwyn llwyddo.

"Mae'r dosbarthiadau rydw i wedi bod yn cymryd rhan ynddyn nhw (pump hyd yn hyn) wedi bod yn ardderchog. Rydw i wedi dysgu llawer ac mae wedi fy helpu i beidio â dychryn ar ôl gweld y llwyth gwaith!"
Helen Fox, Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Manteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau

Bydd ein cymorth o ran sgiliau astudio yn eich helpu i:

  • ddod o hyd i awgrymiadau ymarferol i wella eich sgiliau astudio
  • dod yn fwy hyderus o ran eich aseiniadau
  • datblygu i fod yn ddysgwr annibynnol
  • ymuno â’n cymuned ddysgu

Gwyliwch ein ffilm fer

Myfyrwyr sy'n mentora

Caiff pob myfyriwr israddedig yn y flwyddyn gyntaf gael eu mentora gan fyfyriwr sy’n mentora, sef myfyriwr sydd wedi bod yn yr un sefyllfa â chi. Byddan nhw’n gallu rhoi safbwynt y myfyriwr ichi ar ddysgu yn y brifysgol, eich ysgol academaidd a sut i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau.

Cysylltu â ni

Sgiliau Astudio Academaidd a Mentora