Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth wrth eich Ysgol Academaidd

Gallwn wneud addasiadau rhesymol fel trefniadau ar gyfer arholiadau ac addasiadau rhesymol i'ch helpu gyda'ch astudiaethau.

Mae Ysgolion academaidd wedi nodi aelodau o staff yn Gysylltiadau Anabledd i fod yn bwynt cyfeirio i ymholiadau myfyrwyr am y rhaglenni astudio a’r cymorth academaidd sydd ar gael.

Addasiadau rhesymol

Mae'r mathau o addasiadau rhesymol rydym wedi’u trefnu i’n myfyrwyr o flaen llaw yn cynnwys:

  • sleidiau darlithoedd neu daflenni o flaen llaw
  • deunyddiau cwrs mewn fformat amgen (e.e. print bras neu bapur lliw)
  • mynediad at ddarlithoedd neu ganiatad i'w recordio
  • gwneud cyflwyniadau i grwpiau llai
  • trefniadau cefnogi ar gyfer sesiynau ymarferol neu labordy a theithiau maes.

Cysylltwch â ni

Os oes angen y math hwn o ddarpariaeth arnoch chi, cysylltwch â'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr am ragor o fanylion.

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr