Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion ac erthyglau arbennig

dau berson yn eistedd wrth fwrdd

Democratiaeth yng Nghymru mewn perygl oni bai bod newidiadau’n cael eu gwneud ar frys, meddai comisiwn cyfansoddiadol

25 Ionawr 2024

Yr Athro Laura McAllister wedi cyd-gadeirio’r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Llun o’r Athro Edwin Egede (canol) gyda'r Athro Makane Mbengue, Llywydd Cymdeithas Cyfraith Ryngwladol Affrica a Tafadzwa Pasipanodya, Is-lywydd y Gymdeithas a phartner yn y cwmni cyfreithiol rhyngwladol, Foley Hoag LLP.

Dathlu Athro o Gaerdydd mewn digwyddiad gwobrwyo ym maes cyfraith ryngwladol

18 Ionawr 2024

Mae Athro yng Nghaerdydd ym maes Cyfraith Ryngwladol a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cael ei gydnabod am ei gyfraniadau ymchwil rhagorol mewn seremoni wobrwyo arweinyddiaeth fyd-eang.

Ffotograff o saith ymchwilydd ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Digwyddiad cyflwyno ymchwil Prifysgol Caerdydd ar Affrica

14 Rhagfyr 2023

Digwyddiad sy’n dod â staff y Brifysgol ynghyd i ysbrydoli rhagor o waith ar Affrica.

A small green world in someone's hands

Senedd Cymru yn clywed gan fyfyrwyr pro bono ar yr hawl i’r cyhoedd weld gwybodaeth amgylcheddol

11 Rhagfyr 2023

Ym mis Tachwedd eleni, gwnaeth myfyrwyr sy'n effro i’r amgylchedd yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth gael profiad go iawn o’r gyfraith ar waith pan drafodwyd ac ystyriwyd eu gwaith yn Senedd Cymru.

Ukraine Project Cymru award winners

Cinio blynyddol Cymdeithas y Gyfraith yn dathlu cynllun pro bono Caerdydd

7 Rhagfyr 2023

Mae gwasanaeth cyngor cyfreithiol am ddim i bobol Wcráin wedi ennill y Fenter Mynediad Gorau i Gyfiawnder yng Nghinio Cymdeithas y Gyfraith Caerdydd a'r Cylch eleni.

Emily Pemberton

Cynfyfyriwr Cysylltiadau Rhyngwladol yn trafod Cenhedlaeth Windrush ar gyfer rhaglen ddogfen newydd ar S4C

6 Rhagfyr 2023

Mae cynfyfyriwr Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi taflu goleuni ar Genhedlaeth Windrush Cymru mewn rhaglen ddogfen newydd fel rhan o Fis Hanes Pobl Dduon.

Thrice to Rome, was written by Professor Norman Doe

Perfformiad cyntaf yng Nghadeirlan Tyddewi o ddrama'n seiliedig ar ymchwil yn y gyfraith

29 Tachwedd 2023

Fis Hydref eleni, newidiodd Athro o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ei rôl am noson i weld drama yr oedd wedi'i hysgrifennu yn cael ei pherfformio i gynulleidfa lawn yng Nghadeirlan Tyddewi, Sir Benfro.

Nifer y carcharorion o Gymru sy'n cysgu ar y stryd wrth eu rhyddhau yn fwy na threblu mewn blwyddyn

15 Tachwedd 2023

Mae “set barhaus o broblemau” yn dychwelyd wrth i'r system gyfiawnder wella o Covid-19, daw adroddiad i'r casgliad

Professors Russell Sandberg and Jiří Přibáň

Arbenigwyr y Gyfraith o Gaerdydd yn ymuno ag Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol o fri

1 Tachwedd 2023

Fis Hydref eleni, bu i ddau ysgolhaig ym maes y gyfraith o Gaerdydd gael eu hethol i Gymrodoriaeth Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae dirprwyaeth uwch farnwyr ac ynadon Kenya yng Nghaerdydd gyda'r Athro Ambreena Manji (dde) gyda'r Anrhydeddus. Arglwyddes Ustus Philomena Mbete Mwilu (chwith).

Caerdydd yn croesawu barnwyr ac ynadon Cenia

20 Hydref 2023

Fis Medi eleni, ymwelodd dirprwyaeth o uwch farnwyr ac ynadon o Genia â Chaerdydd i drafod cyfleoedd ar gyfer cydweithredu mewn hyfforddiant, ymchwil ac addysg.