Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rydym wedi ymrwymo i roi profiad dysgu ac addysgu rhagorol i'n myfyrwyr.

Mae’r corff bywiog o fyfyrwyr ynghyd â staff academaidd helaeth eu cymwysterau ynddi’n cynnig yr amgylchedd perffaith i ymchwilio i feysydd dynamig y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau cyhoeddus a'u newidiadau cyflym. Rydym yn denu myfyrwyr o bob cwr o'r byd ac yn cynnig amgylchedd cyfeillgar, cefnogol ac amrywiol o ran diwylliant i astudio ynddo.

Rydym yn falch iawn o'n diwylliant ymchwil amrywiol a bywiog gyda'r rhan helaeth o'n gweithgareddau ymchwil yn cael eu cydnabod yn rhagorol yn rhyngwladol yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (fel Ysgol y Gyfraith Caerdydd). Yn cyrraedd y 14 safle yn y DU yn ôl 'The Complete Universities Guide', mae gan ein rhaglen Gwyddorau Gwleidyddol yn ogystal enw da am ragoriaeth ac yn denu buddsoddiad mewn sawl maes. Mae ein harbenigedd ymchwil yn cynnwys theori wleidyddol, polisi cyhoeddus, gwleidyddiaeth datganoli a Chysylltiadau Rhyngwladol, yn cynnwys cyfraith ryngwladol, moeseg fyd-eang, diogelwch a môr-ladrata.

Mae ein henw da am ysgolheictod ym meysydd astudiaethau cyfreithiol-cymdeithasol yn canolbwyntio ar y "Centre for Law and Society" newydd a'r "Journal for Law and Society", yr olaf a gynhyrchwyd gan yr Ysgol. Caiff ei gyfoethogi drwy gydweithrediad sylweddol gydag Ysgolion eraill yn y Brifysgol a thu hwnt. Rydym hefyd yn cydweithio'n agos gyda chanolfannau'n cynnwys Canolfan Delfrydiaeth Brydeinig a Collingwood a Chanolfan Llywodraethiant Cymru, yn ogystal â phartneriaid allanol fel Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.