Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Rydym yn Ysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil gydag enw da yn rhyngwladol am ymchwil rhagorol a dysgu o safon uchel.

Cyrsiau

Mae ein hamgylchedd rhyngddisgyblaethol yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig cyffrous a hyblyg.

Ymchwil yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Cynnal ymchwil ddeinamig sy'n edrych at y dyfodol mewn amgylchedd gwirioneddol ryngddisgyblaethol. Dysgu gydag academyddion a gydnabyddir yn rhyngwladol, wedi'u hymgorffori yn y Cenhedloedd Unedig, NATO, G7 a Llywodraeth Cymru.

Lleoliad

Rydym yng nghanolfan dinesig a chyfreithiol prifddinas Cymru, Caerdydd. Yn agos i ganol y dref a chysylltiadau trafnidiaeth.

Cyfleusterau

Defnyddiwch y cyfleusterau e-ddysgu diweddaraf a llyfrgell a ddisgrifwyd yn 'rhagorol' gan y Cyngor Cyllido Addysg Uwch.

Pro bono

Mae Uned Pro Bono Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr helpu aelodau'r gymuned gyda materion cyfreithiol, yn gwbl rhad ac am ddim.


Right quote

Mae astudio ym Mhrifysgol Caerdydd wedi rhoi llwyfan i mi ddatblygu sgiliau i bara am oes. Mae’r Ysgol wedi fy ngalluogi i dyfu i’m llawn botensial, drwy gyfres o weithdai, digwyddiadau rhwydweithio a chefnogaeth darlith. Mae darlithwyr wedi bod yn fodlon rhoi eu hamser i’m helpu gyda nifer o gwestiynau, sydd wedi bod yn amhrisiadwy i’m hastudiaethau. Mae’r modiwlau sydd ar gael yn amrywiol – mae’n hawdd dod o hyd i bwnc angerddol amdani. Ni allaf argymell Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ddigon.

Natasha Hole Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth (LLB)

Newyddion

Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yw’r system a ddefnyddir i asesu ansawdd ymchwil yn sefydliadau addysg uwch y DU.