Ewch i’r prif gynnwys

Erthyglau arbennig

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ymchwiliwch yn fanylach i'r ffordd rydyn ni'n gweld pethau.

Archwiliwch erthyglau sy'n dangos pwy ydym ni, beth rydym yn ei wneud, a beth rydym am ei gyflawni drwy addysgu, ymchwil ac ymgysylltu.

Mae'r nodweddion hyn yn cynrychioli amrywiaeth ein cymuned. Maent yn datgelu ein cymhellion, yn adlewyrchu gweithgareddau cyfredol a pharhaus, ac yn darparu llwyfan ar gyfer gwahanol brofiadau a rhagolygon.

Gweithio mewn partneriaeth â Hugh James

Gweithio mewn partneriaeth â Hugh James

Ers dros 18 mlynedd, mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi gweithio law yn llaw â chwmni cyfreithiol blaenllaw, sef Hugh James, i gynnig ystod o gyfleoedd i’n myfyrwyr. Mae cyfleoedd o’r fath yn caniatáu iddyn nhw gael blas ar sut brofiad yw gweithio mewn cwmni cyfreithiol uchel ei broffil sy’n esblygu’n barhaus.

Ymchwil sy'n adlewyrchu bywyd, cyfraith yn y byd go iawn

Ymchwil sy'n adlewyrchu bywyd, cyfraith yn y byd go iawn

Bydd ein diddordebau a'n meysydd ymchwil yn newid o hyd yn sgîl yr hyn sy'n digwydd yn y byd ar unrhyw adeg benodol.

Mynd i'r afael â materion byd-eang, llunio agendâu byd-eang

Mynd i'r afael â materion byd-eang, llunio agendâu byd-eang

Mae ein diddordebau a'n meysydd ymchwil yn esblygu'n gyson yn seiliedig ar yr hyn sy'n digwydd yn y byd ar unrhyw adeg benodol.