Ewch i’r prif gynnwys

Pobl

Rydym yn falch o'r staff sy'n rhan o'n Hysgol, rhagor o wybodaeth am ein cydweithwyr academaidd a gwasanaethau proffesiynol.

Tîm Rheoli

Mae’r Ysgol yn cael ei arwain gan dîm o arbenigwyr sy’n ymrwymedig i ragoriaeth academaidd ac ymchwil.

Staff academaidd

Mae gan ein staff academaidd enw da yn rhyngwladol, ac yn arbenigwyr yn eu meysydd.

Staff anrhydeddus

Mae ein staff Emeritws ac Anrhydeddus yn darparu’r Ysgol gydag amrywiaeth eang o arbenigedd a gwybodaeth.

Staff gwasanaethau proffesiynol

Mae gwaith yr Ysgol yn cael ei gefnogi gan ein tîm gwasanaethau proffesiynol pwrpasol.

Staff ymchwil

Mae gennym gymuned lewyrchus o fyfyrwyr ymchwil sy’n gweithio ar draws nifer o feysydd rhyngddisgyblaethol.

Myfyrwyr ymchwil

Mae ein myfyrwyr ôl-raddedig yn cymryd rhan weithredol mewn ymchwil.