Ewch i’r prif gynnwys

Hanes yr Henfyd

Dysgwch am wareiddiadau hynafol dros gyfnod o ddau fileniwm, yn ymestyn o Wlad Groeg a Rhufain i Fesopotamia, Iran a thu hwnt, o gwymp y Teyrnas Newydd yr Aifft i dwf Islam.

Byddwch yn dysgu am fydoedd hynafol trwy gyfrwng deunyddiau ffynhonnell gwreiddiol: gan gynnwys cerddi epig, cerfluniau cerfwedd a phapyri Eifftaidd. Byddwch hefyd yn clywed lleisiau o'r gorffennol yn siarad trwy berfformiadau theatr hynafol a llythyrau preifat.

Drwy archaeoleg, celf, pensaernïaeth a diwylliant materol, byddwch yn dod i ddeall y gorffennol a sut mae etifeddiaeth y gwareiddiadau hynafol hyn yn dal i lunio pwy ydym ni heddiw.

Cyrsiau amser llawn

Archwilio'r Gorffennol

Dyma un o gyfres o lwybrau dilyniant hyblyg, fforddiadwy at raddau ym maes Hanes, Archaeoleg a Chrefydd ar gyfer y rhai sy'n dychwelyd i fyd addysg. Gweld rhagor am: Llwybrau at radd ym Mhrifysgol Caerdydd.