Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth

Fideo Crefydd a Diwinyddiaeth

Mae crefydd yn rhan o brofiad y ddynolryw, o’i dechreuadau hyd heddiw.

Drwy grefydd y mae’r rhan fwyaf o ddiwylliannau wedi mynegi eu dealltwriaeth o bwrpas bywyd, a’i ddefnyddio’n sylfaen ymddygiad personol a chymdeithasol pobl.

A chithau’n fyfyriwr Astudiaethau Crefyddol, byddwch yn cael y cyfle i ymchwilio i’ch hanes a diwylliant crefyddol eich hunain, a phobl eraill, ac i rai o gwestiynau sylfaenol bodolaeth. Mae crefydd yn yr Hen Fyd Diweddar, Crefyddau Asiaidd a'r holl brif grefyddau cyfoes – Bwdhaeth, Cristnogaeth, Hindŵaeth, Islam ac Iddewiaeth ymhlith eraill - ar gael. Caiff pob un ei ddysgu gan academyddion sy'n dod â'u hymchwil i'r ystafell ddosbarth, gan ddefnyddio testun, barddoniaeth, celf, ffilm, bywgraffiad, drama a gwaith maes.

Archwilio'r Gorffennol

Dyma un o gyfres o lwybrau dilyniant hyblyg a fforddiadwy at raddau ym maes Hanes, Archaeoleg a Chrefydd i’r rheini sy'n dychwelyd i fyd addysg. Gweld rhagor am Lwybrau at radd ym Mhrifysgol Caerdydd.