Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Dilynwch eich diddordebau o fewn eich pwnc yn yr Ysgol gydag adnoddau safonol a llu o arbenigwyr academaidd sy'n flaenllaw yn eu meysydd.

Dewiswch radd ôl-raddedig a addysgir sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar y maes o'ch dewis. Neu astudiwch radd Meistr ryngddisgyblaethol sydd wedi'i chynllunio'n ofalus i gyfuno dyfnder arbenigedd ein hacademyddion ymchwil.

Archaeoleg a Chadwraeth

Archaeoleg a Chadwraeth

Mae ein llwybrau’n adlewyrchu ein harbenigeddau ymchwil: Prydain Cynhanes, Cymdeithas a Diwylliant yn y Cyfnod Canoloesol Cynnar, y cyfnod Neolithig Ewropeaidd a’r cyfnod Celtaidd cynnar.

Hanes

Hanes

Rhaglen Feistr sy’n adlewyrchu ein cryfderau ymchwil yn hanes Prydain, Cymru, Ewrop, Asia a Gogledd America.

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth

Mae’r Adran yn cynnig ystod eang ac arloesol o raglenni ôl-raddedig a addysgir.