Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd cyfrwng Cymraeg

Rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr astudio modiwlau israddedig a rhaglenni ôl-raddedig yn gyflawn ac yn rhannol yn Gymraeg.

Ar gyfer israddedigion

Mae'r modiwlau cyfrwng Cymraeg yn cynnwys:

 1. HS1104  Y Gymru Fodern (35% yn Gymraeg)
 2. HS1105  Gwneuthuriad y Byd Modern (35% yn Gymraeg)
 3. HS1107 Hanes ar Waith (35% yn Gymraeg)
 4. HS1701 Dulliau Hanes (35% yn Gymraeg)
 5. HS1702 Archwilio Dadl Hanesyddol (100% yn Gymraeg)
 6. HS1757 Diwydiannaeth, Radicaliaeth a'r Bobl Gyffredin yng Nghymru a Phrydain mewn Oes Chwyldro c.1789-1880 (100% yn Gymraeg)
 7. HS1801 Traethawd Estynedig (100% yn Gymraeg)
 8. HS1862 Llafur, Sosialaeth a Chymru 1880-1979 (100% yn Gymraeg)

Seminarau cyfrwng Cymraeg

Yn eich blwyddyn gyntaf gallwch ddewis cyrsiau lle mae seminarau Cymraeg ar gael fel rhan o ddarpariaeth y cyrsiau hynny. Mae'r Ysgol yn cynnig seminarau Cymraeg ar gyfer y modiwlau canlynol:

 1. HS1104 Y Gymru Fodern
 2. HS1105 Gwneuthuriad y Byd Modern
 3. HS1197 Hanes ar Waith

Yn eich grŵp seminar byddwch yn cwrdd bron pob pythefnos ym mhob un o'r cyrsiau hyn. Yn y dosbarthiadau byddwch yn trafod testunau penodol sy'n allweddol i brif thema'r cwrs. Byddwch hefyd yn meithrin sgiliau dysgu cyffredinol a sgiliau astudio hanes.

Mae seminarau cyfrwng Cymraeg ar gael hefyd ar gyfer y cwrs craidd 'Dulliau Hanes' (HS1701) yn yr ail flwyddyn. Mae'r cwrs hwn yn orfodol i fyfyrwyr Gradd Anrhydedd Sengl mewn Hanes ac yn ddewisol i fyfyrwyr Gradd Anrhydedd Hanes ar y cyd â phwnc arall.

Yn eich ail a'ch trydedd flwyddyn mae'r Ysgol yn cynnig cyrsiau cyfrwng Cymraeg lle mae'r ddarpariaeth yn gyflawn yn Gymraeg. Cynhelir darlithoedd a seminarau yn Gymraeg yn y cyrsiau canlynol:

 1. HS1757 Diwydiannaeth, Radicaliaeth a'r Bobl Gyffredin yng Nghymru (blwyddyn 2)
 2. HS1862 Llafur, Sosialaeth a Chymru 1880-1979 (blwyddyn 3)

Astudiaethau annibynnol

Byddwch yn ogystal yn gallu dewis astudio'r cyrsiau astudiaethau annibynnol (sydd heb ddarlithoedd, seminarau ac arholiadau) yn Gymraeg. Mae HS1711 Archwilio Dadl Hanesyddol (Blwyddyn 2) yn cael ei asesu gan draethawd 6,000 gair. Byddwch yn dewis pwnc ac yn cael eich dyrannu i gyfarwyddwr a fydd yn eich cwrdd sawl gwaith yn ystod y flwyddyn. Rôl y cyfarwyddwr yw i'ch cynghori sut i fynd ati i lunio'r traethawd.

Gallwch gael eich cyfarwyddo yn y Gymraeg yn y modiwlau canlynol:

 1. HS1801 Traethawd Estynedig (blwyddyn 3)
 2. HS1862 Llafur, Sosialaeth a Chymru 1880-1979 (blwyddyn 3)
 3. HS1865 Diwylliant, Cymdeithas a Hunaniaeth yng Nghymru (1847-1914)

Mae'r cwrs traethawd estynedig yn cynnwys astudio ffynonellau cynradd perthnasol i'ch pwnc ac ysgrifennu traethawd 10,000 gair.

Ar gyfer ôl-raddedigion

Gallwch ddilyn rhaglen M.A. Hanes Cymru yn gyflawn yn Gymraeg sy'n cynnwys y modiwlau Meistr canlynol:

 1. HST628 Cymdeithas a Hunaniaeth yng Nghymru 1840-1914
 2. HST640 Sgiliau Ymchwilio Hanes
 3. HST655 Traethawd Estynedig 2000 gair
 4. HST697 Astudiaeth Hanesyddiaethol
 5. HST887 Cymru'r Ugeinfed Ganrif

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Martin Wright