Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Yn galluogi’r gorau a’r mwyaf disglair i archwilio ac i rannu eu hangerdd am gymdeithasau’r gorffennol a chredoau crefyddol; o’r cyfnod cynhanes hyd heddiw.

Cyrsiau

Mae ein hamrywiaeth eang o fodiwlau yn rhoi hyblygrwydd i fyfyrwyr lunio eu hastudiaethau ar gyfer gradd sylweddol.

Candelabrum paint detail

Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn archwilio a rhannu eu hangerdd am gymdeithasau a chredoau crefyddol y gorffennol, o’r cyfnod cynhanes hyd heddiw.

Rhagor o wybodaeth am astudio yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd.
Group in discussion

Amdanom ni

Rydym yn ganolfan ragoriaeth arloesol sydd ag enw rhyngwladol am ein hymchwil ac am ein dysgu. Rydym yn ymroi i astudio’r gorffennol a chredoau o’r cyfnod cynhanes i'n cymdeithasau cyfoes.

Setting sun

Effaith

Diogelu gwaith haearn treftadaeth rhag effeithiau andwyol rhwd a gwella gofal bugeiliol ar gyfer cymunedau crefyddol.

Visitors looking at finds

Ymgysylltu

Mae ein cynlluniau ymgysylltu ac arloesi sydd wedi ennill gwobrau wedi’u gwreiddio’n ddwfn yn y gymuned leol, ranbarthol a chenedlaethol.


Newyddion

Astudiaeth bwysig newydd yn ymchwilio i gwymp yr Oes Efydd ym Mhrydain trwy ddarlun ffwrdd â hi o symudedd, gwledda a gwytnwch

8 Gorffennaf 2021

Archwilio tomenni 'capsiwl amser' cynhanesyddol helaeth i ddeall cwymp yr Oes Efydd ym Mhrydain yn well, mewn prosiect pwysig newydd a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Mae gennym nifer o leoedd ar gael i ymgeiswyr sydd â chymwysterau da.