Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Cyrsiau

Mae ein hamrywiaeth eang o fodiwlau yn rhoi hyblygrwydd i fyfyrwyr lunio eu hastudiaethau ar gyfer gradd sylweddol.

Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn archwilio a rhannu eu hangerdd am gymdeithasau a chredoau crefyddol y gorffennol, o’r cyfnod cynhanes hyd heddiw.

Group in discussion

Amdanom ni

Rydym yn ganolfan ragoriaeth arloesol sydd ag enw rhyngwladol am ein hymchwil ac am ein dysgu. Rydym yn ymroi i astudio’r gorffennol a chredoau o’r cyfnod cynhanes i'n cymdeithasau cyfoes.

Setting sun

Effaith

Diogelu gwaith haearn treftadaeth rhag effeithiau andwyol rhwd a gwella gofal bugeiliol ar gyfer cymunedau crefyddol.

Visitors looking at finds

Ymgysylltu

Mae ein cynlluniau ymgysylltu ac arloesi sydd wedi ennill gwobrau wedi’u gwreiddio’n ddwfn yn y gymuned leol, ranbarthol a chenedlaethol.


Newyddion

Ar y blaen ym maes astudiaethau Canoloesol

11 Gorffennaf 2019

Arbenigwyr o Gaerdydd yn rhannu eu harbenigedd mewn Cyngres Ganoloesol Ryngwladol

Dewch i edrych o gwmpas ein campws, ein cyfleusterau a’n dinas. Dewch i gwrdd â’n staff a’n myfyrwyr, a chael blas ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd ar ein Diwrnodau Agored ddydd Sadwrn 14 Medi 2019 neu ddydd Sadwrn 26 Hydref 2019.