Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion ac erthyglau arbennig

Darllenwch y newyddion diweddaraf o bob rhan o'r ysgol neu mynnwch gip ar ein herthyglau arbennig.

Cloddio archaeoleg

Archeolegwyr gwirfoddol yn cloddio'n ddyfnach yn un o barciau’r ddinas

21 Mehefin 2024

Gwaith cloddio sy'n ceisio datgelu hanes Caerdydd yn ailddechrau

Entrepreneuriaid ifanc yn llwyddo yn 14eg Seremoni Wobrwyo flynyddol Cychwyn Busnes a Chwmnïau Llawrydd y Myfyrwyr

29 Mai 2024

Mae pob un o’r deuddeg entrepreneur ifanc yn ennill cyfran o'r wobr gwerth £18,000.

Yr Astudiaeth fanwl gyntaf o ail blaid wleidyddol fwyaf y wlad wedi’i lansio yn y Senedd

23 Mai 2024

Ail lyfr gan gyn-fyfyriwr yn rhoi sylw i dynged y Blaid Geidwadol yng Nghymru yn sgil yr Ail Ryfel Byd

Argraff arlunydd sy’n dangos ceffyl mewn bedd

Roedd rhwydweithiau masnach Paganaidd-Gristnogol yn arfer cyflenwi ceffylau o dramor er mwyn cynnal y defodau aberthu ceffylau olaf yn Ewrop

17 Mai 2024

Mae’r dystiolaeth yn dangos mudo gan bobl ac anifeiliaid nad oedd yn digwydd i’r un graddau cyn hynny

Paul a Tom

Newid y dyfodol

7 Mai 2024

New community partnerships set to flourish at Caer Heritage Centre

Cydnabod Arbenigedd

1 Mai 2024

Rhai Aelodau’r Staff yn cael eu henwi’n Gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Llwyddiant Dwbl wrth ennill dau grant ymchwil

29 Ebrill 2024

Datblygu dealltwriaeth o hanes Tsieina

Datgelu’r Aifft

2 Ebrill 2024

Cipolwg y tu ôl i'r llenni ar archaeoleg a chadwraeth ar gyfer cymdeithas y DU

Casglu, cyfathrebu a chadw ein hetifeddiaethau hanesyddol

21 Mawrth 2024

History and Archive in Practice yn dod i Gymru

SouthSudanMinistryForEducation

Cwricwlwm newydd i genedl newydd

1 Chwefror 2024

Mae Adran Hanes Prifysgol Caerdydd yn cyd-weithio ag adrannau mewn prifysgolion ar draws De Swdan i ail-ddylunio rhaglenni hanes yn sgil rhyfeloedd cartref y genedl newydd.