Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Rydym yn cynnig ystod lawn o gyrsiau israddedig, ôl-raddedig a ddysgir ac ymchwil ôl-raddedig, yn ein prif ddisgyblaethau, sef Hanes yr Henfyd, Archaeoleg, Hanes, Cadwraeth ac Astudiaethau Crefyddol.

Mae ein myfyrwyr yn ffurfio eu hastudiaethau eu hunain i raddau helaeth, diolch i'r dewis eang o fodiwlau sydd ar gael ac i hyblygrwydd o fewn a rhwng disgyblaethau. Maent yn cael y cyfle i weithio gydag ac i gael eu dysgu gan ysgolheigion o fri.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau eich bod yn dysgu'r sgiliau ymarferol a damcaniaethol sydd eu hangen i lwyddo yn yr yrfa o'ch dewis. Mae ein gwasanaeth gyrfaoedd, sydd wedi ei lunio'n bwrpasol i ateb eich anghenion, wrth law drwy gydol eich cwrs gradd i gynnig cyngor a chymorth arbenigol i chi.

Israddedig

Mae’r Ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ymroi i astudio’r gorffennol a chredoau, o’r cyfnod cynhanes hyd at gymdeithasau cyfoes. Rydym yn rhoi pwyslais ar ein prif ddisgyblaethau: Hanes yr Henfyd, Archeoleg, Cadwraeth, Hanes a Hanes Cymru ac Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol.

Ôl-raddedig a addysgir

Dilynwch eich diddordebau o fewn eich pwnc mewn Ysgol uchel iawn ei pharch gydag adnoddau rhagorol a llu o arbenigwyr academaidd sy’n flaenllaw yn eu meysydd.

Ymchwil Ôl-raddedig

Rydym yn cynnig cyfleoedd PhD/Mphil mewn Hanes, Hanes yr Henfyd, Archaeoleg, Cadwraeth ac Astudiaethau Crefyddol a diwinyddiaeth.

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Mae ein graddedigion yn dechrau ar yrfaoedd mewn ystod drawiadol o sectorau.

Cyfleoedd cyfrwng Cymraeg

Mae yna nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr Hanes israddedig ac ôl-raddedig cyfrwng Cymraeg.

Cronfa Goffa Cyril Fox - grantiau Archaeoleg

Mae Cronfa Goffa Cyril Fox yn cefnogi grantiau teithio ar gyfer myfyrwyr Archaeoleg.