Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Rydym yn cymhwyso ein hymchwil at heriau cymdeithasol a diwylliannol pwysig, er mwyn creu newid ym meysydd gofal iechyd, addysg, cyhoeddi, plismona, chwaraeon, y celfyddydau, adloniant a chyfiawnder cymdeithasol. 

Mae prosiectau'r presennol a'r gorffennol yn cynnwys datblygu sgiliau beirniadol mewn ysgolion, cefnogi plant yn eu harddegau, newid y ffordd y mae'r heddlu'n rhyngweithio â'r rhai sydd yn y ddalfa, dioddefwyr a'r cyhoedd, a dod â bywyd newydd i ddarluniadau Fictoriaidd i nifer o ddefnyddwyr.

Uchafbwyntiau

Illustration by Eleanor Vere Boyle

Gwerth y Fictoriaid: rhannu darluniau’r 19fed ganrif.

Defnyddio metadata wedi’i seilio ar ymchwil i ddiddanu cynulleidfa fodern o filiynau o bobl.

Scientists in lab

Dylanwadu ar y drafodaeth ymchwil geneteg.

Diffinio biofoeseg newydd sy’n addo datrysiadau byd go iawn i broblemau’r byd go iawn.

Whizz kids Lola's story

Gwella addysg a chefnogaeth HIV/Aids drwy ysgrifennu comics.

Gweithdai mewn arlunio comics yn yr Academi Whizzkids United yn KwaZulu-Natal, De'r Affrig.