Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen ysgolheigion gwadd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yn ganolfan ragoriaeth ryngddisgyblaethol sydd ag enw da yn rhyngwladol mewn ymchwil a phrofiad cyfoethog o oruchwylio PhD. Mae ein hysgolheigion yn cymryd rolau blaenllaw wrth drawsnewid eu disgyblaethau priodol, gan gyfrannu at waith ein canolfannau ymchwil amlddisgyblaethol. Rydym yn meithrin amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i staff a myfyrwyr, gan annog ein cymuned i osod agendâu a herio meddwl cyfredol.

Rydym yn croesawu ysgolheigion gwadd ac ymchwilwyr ôl-raddedig am unrhyw gyfnod hyd at uchafswm o 12 mis.

Ysgolheigion ar ymweliad

I gymhwyso fel ysgolhaig gwadd, rhaid i chi fod yn gysylltiedig ar hyn o bryd â sefydliad Addysg Uwch rhyngwladol. Sylwch mai rhaglen ymwelwyr yw hon: ni chynigir mentora, goruchwyliaeth na chydweithio â staff academaidd. Disgwylir i ysgolheigion gwadd weithio'n annibynnol yn ystod eu cyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ymchwilwyr ôl-raddedig ar ymweliad

I gymhwyso fel ymchwilydd ôl-raddedig gwadd, rhaid i chi fod yn fyfyriwr sy'n astudio ar gyfer PhD mewn sefydliad arall ar hyn o bryd. Os nad ydych yn dilyn PhD yn eich sefydliad cartref ar hyn o bryd, ni fyddwch yn gymwys. Sylwch mai rhaglen ymwelwyr yw hon; ni chynigir unrhyw oruchwyliaeth ac adborth ar waith.

Efallai y byddwch yn gallu cael mynediad at y cyfleoedd canlynol, yn dibynnu ar argaeledd yn ystod eich ymweliad:

  • Cyfleoedd i fynychu modiwlau (gan gynnwys darlithoedd a seminarau) sy'n ymwneud â'ch maes ymchwil (yn dibynnu ar faint dosbarthiadau ac argaeledd)
  • Cyfleoedd i fynychu seminarau ôl-raddedig (yn dibynnu ar faint dosbarthiadau ac argaeledd)
  • Cyfleoedd i fynychu seminarau ymchwil a gynigir yn yr Ysgol
  • Cyfle i gyflwyno papur mewn seminar ymchwil

Byddwch yn cael y canlynol:

  • Mynediad i holl gyfleusterau Llyfrgell y Brifysgol
  • Mynediad i rwydwaith TG y Brifysgol a gweithfannau mynediad agored
  • Cymorth gydag anghenion sefydlu TG cychwynnol

Sut i wneud cais

I gyflwyno cais, gofynnwch am gytundeb cychwynnol gan westeiwr academaidd addas yma yn yr Ysgol (Staff Academaidd - Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth - Prifysgol Caerdydd) a chwblhewch y ffurflen mynegi diddordeb, gan gynnwys cyflwyno dogfennau atodol.

https://forms.office.com/e/hLhRRjLnNy

Sylwch na fydd ceisiadau digymell yn cael eu derbyn.

Visiting Scholar enquiries