Ewch i’r prif gynnwys

Clystyrau ymchwil

Ymhlith nodweddion mwyaf nodedig ymchwil yr Ysgol mae'r ysgogiad creadigol-feirniadol sy'n sbarduno ein gwaith.

Drwy ymgorffori dulliau creadigol yn rhan o ymholiadau ysgolheigaidd neu gael cipolwg beirniadol-gysyniadol ar arbrofion creadigol, mae ein gwaith yn ymateb i nifer o fethodolegau disgyblaethol ac yn cael ei sbarduno ganddyn nhw. Mae hyn yn galluogi’r staff i weithio gyda'i gilydd ym maes clystyrau trawsddisgyblaethol mewn ffyrdd sy'n cyfoethogi ei gilydd.

Ein chwe chlwstwr ymchwil yw:

  • diwylliannau digidol
  • diwylliannau gweledol
  • rhywedd a rhywioldebiaith ac iechyd
  • diwylliannau Cymreig
  • moeseg ac iaith.

Prosiectau allweddol

Dewch i weld uchafbwyntiau allweddol y prosiectau y mae’r clystyrau hyn yn eu harwain.

Newid Agweddau mewn Trafodaethau Cyhoeddus

Fel rhan o'r clwstwr moeseg ac iaith, bydd prosiect 'Newid Agweddau mewn Disgwrs Gyhoeddus' yn datblygu ac yn profi ymyriadau ymarferol i leihau haerllugrwydd mewn dadl.

CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes)

Fel rhan o glystyrau diwylliannau a diwylliannau Cymru a diwylliannau digidol, mae CorCenCC yn gasgliad hygyrch o samplau iaith lluosog, wedi'u casglu o gyfathrebu go iawn.

Menywod sy’n Wrthrych: Hanes menywod mewn ffotograffiaeth

Menywod yn Wrthrych yw'r ymgais barhaus gyntaf i ddefnyddio platfform y cyfryngau cymdeithasol Instagram i wneud ymchwil bwrpasol a hanesyddol ym maes celf. 

Image Works

Grŵp o academyddion yw Image Works—haneswyr celf, arbenigwyr cyfryngau a chyfathrebu, athronwyr, ysgolheigion ffilm, a mwy—sy'n ymuno â myfyrwyr, artistiaid ac ymarferwyr i archwilio diwylliant gweledol yn yr ystyr ehangaf.