Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein hacademyddion yn cydweithio ar brosiectau ymchwil deinamig mewn amrywiaeth cyffrous o bynciau o fewn ac ar draws disgyblaethau'r celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol gydag effaith yn cyfateb â'n dyheadau cenhadaeth sifig.

Dan y chwyddwydr

Rydym ni'n tynnu sylw yma at bedwar prosiect difyr i roi blas o'n heffaith cyfunol, gan dynnu ar bŵer ein disgyblaethau i wneud gwahaniaeth yn y gymdeithas yn ehangach, yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Rhyngweithio effeithiol ar-lein

Asesu effeithiolrwydd cyfathrebu ar-lein yn y gweithle mewn sawl maes gan gynnwys busnes, diwylliant ac addysg.

Ffoaduriaid Cymru - Bywyd wedi Trais

Archwilio naratifau ffoaduriaid diweddar ac yn y gorffennol, gyda ffocws manwl ar berthyn a thrawma.

Newid Agweddau mewn Trafodaethau Cyhoeddus

Datblygu ymyriadau ymarferol i wella trafodaethau cyhoeddus: lleihau haerllugrwydd, gwella naws a chynyddu gostyngeiddrwydd.