Ewch i’r prif gynnwys

Cryfderau ymchwil

Mae ein cryfderau ymchwil yn cyd-fynd â'n nod i roi arweinyddiaeth ryngwladol ym maes ymchwil drawsddisgyblaethol gan ganolbwyntio ar yr amrywiaeth sy'n hynodi gwerth y dyniaethau.

Ein nod yw creu gwaith sy'n gyfoethog yn ddeallusol; yn arloesol o ran ei arddull, ei ddulliau a’i ffurfiau; ac sy'n creu effaith mewn perthynas â sylfaen ein hymchwil a'n buddiolwyr.

Llenyddiaeth Saesneg

Llenyddiaeth Saesneg

Ymchwil arloesol sy’n rhychwantu pob un o’r prif gyfnodau a genres.

Iaith a ieithyddiaeth

Iaith a ieithyddiaeth

Archwilio natur iaith, sut mae'n cael ei phrosesu a sut rydym ni'n ei defnyddio.

Athroniaeth

Athroniaeth

Cydbwyso’r berthynas rhwng y traddodiad Cyfandirol a’r traddodiad Dadansoddol a pheri eu bod yn rhyngweithio â’i gilydd yn fwy.

Ysgrifennu creadigol

Ysgrifennu creadigol

Meithrin archwilio ac arloesedd creadigol.

Clystyrau ymchwil

Mae chwe chlwstwr ymchwil yn canolbwyntio ar ein cryfderau ymchwil ymhellach, ac mae pob un ohonyn nhw’n ysbarduno gwaith sy'n cyfuno dwy neu ragor o'n disgyblaethau: diwylliannau digidol, diwylliannau gweledol, rhywedd a rhywioldeb, iaith ac iechyd, diwylliannau Cymreig, moeseg ac iaith.

Clystyrau ymchwil

Ymhlith nodweddion mwyaf nodedig ymchwil yr Ysgol mae'r ysgogiad creadigol-feirniadol sy'n sbarduno ein gwaith.