Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Mae ein rhaglen yn cyfuno ysgolheictod traddodiadol gydag agwedd arloesol at iaith, cyfathrebu, llenyddiaeth, damcaniaeth feirniadol ac athroniaeth.

Israddedig

Israddedig

Mae ein rhaglenni gradd yn cwmpasu Iaith Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg, ac Athroniaeth a chânt eu cyflwyno gan ymchwilwyr blaenllaw yn eu meysydd.

Ôl-raddedig a addysgir

Ôl-raddedig a addysgir

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raddau meistr dan arweiniad ymchwil sy’n adlewyrchu ein diddordebau ymchwil a’n harbenigeddau.

Ymchwil ôl-raddedig

Ymchwil ôl-raddedig

Anogir myfyrwyr ymchwil i gyfranogi’n llawn yn ein hamgylchedd academaidd ac ymchwil a chânt y cyfle i ddilyn eu hastudiaethau mewn modd rhyngddisgyblaethol.