Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Mae’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yn Ysgol amlddisgyblaethol sy’n rhoi gwerth ar drylwyredd beirniadol, meddwl creadigol a chwilfrydedd deallusol.

Rydym yn meddwl ar draws disgyblaethau; yn ymrwymo i leoliad ein diwylliant ac i ryngwladoliaeth; ac yn sicrhau bod ein graddedigion yn cael eu paratoi at fyd gwaith.

Mae ein rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig yn darparu sgiliau ymarferol ynghyd â chyfle i archwilio – ac ymyrryd  mewn – trafodaethau cyfoes am lenyddiaeth, iaith, hunaniaeth ddiwylliannol a beth yw bod yn fodau dynol.

Ein cyfleusterau

Rydym wedi’n lleoli yn Adeilad John Percival, drws nesaf i Lyfrgell y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, a gellir cerdded oddi yno’n hawdd at gyfleusterau allweddol y Brifysgol a chanol dinas fywiog Caerdydd. Rydym yn gartref i dros fil o fyfyrwyr, tua thrigain o staff academaidd llawn amser a thîm profiadol o weinyddwyr a thechnegwyr. Rydym yn ymfalchïo yn ein hymdeimlad cryf o gymuned.

Ymchwil dylanwadol

Ym mhob un o’n meysydd ymchwil, rydym yn cyfuno ysgolheictod traddodiadol gyda hanes o waith arloesol. Yn yr asesiad cenedlaethol diweddaraf o ansawdd ymchwil Prifysgolion, cawsom ein gosod yn ddegfed am Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (sy’n cynnwys Ysgrifennu Creadigol). Yn yr un ymarfer, gosodwyd ein hadran Athroniaeth yn bedwerydd yn y DU am effaith ymchwil.

Rydym yn dathlu syniadau a chryfder syniadol, gan gredu bod ymchwil o ansawdd uchel yn ein disgyblaethau yn medru, mewn ffyrdd ystyrlon, mwyhau’r byd.