Ewch i’r prif gynnwys

Saesneg Iaith

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

English Language at Cardiff University

Cyfle i ddatblygu dealltwriaeth o sut y mae iaith yn gweithio fel system, sut mae’n ffurfio’r byd o'n cwmpas, a sut mae’n croestorri â diwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth.

Cynrychioli a llunio'r byd

Rydym wedi ein hamgylchynu gan iaith. Dyma sut rydym ni'n cynrychioli a'n llunio'r byd o'n cwmpas, Mae astudio Saesneg Iaith ar lefel gradd yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o sut mae iaith yn gweithio fel system, sut caiff ei ddefnyddio er mwyn mynegi hunaniaeth a sut caiff ei ddefnyddio er mwyn adlewyrchu a llywio agweddau.

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff academaidd sy'n gweithio ar flaen y gad mewn gwaith ymchwil yn eu meysydd. Byddant yn rhoi cipolwg unigryw i chi ar y gwaith ymchwil iaith Saesneg mwyaf arloesol a chyfredol.

Eich dyfodol mewn golwg

Mae graddau mewn Saesneg Iaith yn cyfuno'r sgiliau dyniaethau gorau (cyfathrebu gwych, synthesis a dadansoddi) a sgiliau'r gwyddorau cymdeithasol (dadansoddi technegol cadarn a'r dull systematig). Mae cyrchnodau cyffredin ar gyfer ein graddedigion yn cynnwys therapi iaith a lleferydd, addysgu cynradd ac uwchradd, TEFL, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, gwerthiant a hysbysebu, y gwasanaeth sifil a gweinyddiaeth gyhoeddus.

Rhaglenni gradd anrhydedd sengl

Amser llawn

Rhan-amser

Gallwch hefyd astudio Saesneg Iaith ochr yn ochr a'r pynciau canlynol:

The degree exceeded my expectations on so many levels. The sheer diversity of areas covered (from analysis of communication on Facebook and YouTube to highly detailed functional grammatical analysis) was so engaging. I can honestly say that my years in Cardiff as an undergraduate were some of the best of my life. So much so that I stayed on to pursue further study at Masters and PhD level. I just can't get enough, as the saying goes!

Michael Willett BA English Language graduate