Ewch i’r prif gynnwys

Llenyddiaeth Saesneg

English Literature at Cardiff University

Dewch i ddarganfod cyfoeth hanesyddol Llenyddiaeth Saesneg.

Mae astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhoi'r cyfle i chi ddod ar draws holl amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg, o'r cyfnod Eingl-Sacsonaidd i'r unfed ganrif ar hugain.

Ar ôl y Flwyddyn Gyntaf sylfaenol, nid oed unrhyw fodiwlau gorfodol. Rydym yn rhoi'r cyfle i chi lywio eich llwybr eich hun ar gyfer eich gradd, ynghyd â rhoi'r cyngor i chi gael gwneud dewisiadau gwybodus.

Mae ein cwricwlwm yn cynnwys pynciau amrywiol fel barddoniaeth Ramantaidd, llenyddiaeth plant, ffuglen gothig, theori feirniadol, ffuglen droseddol a Shakespeare. Rydym yn astudio testunau byd-eang o amrywiaeth o safbwyntiau.

Mae yna gyfle hefyd yn yr ail ar drydedd flwyddyn i astudio'r ddisgyblaeth cyfannol, Ysgrifennu Creadigol.

Ni fydd eich astudiaethau wedi eu cyfyngu i'r geiriau hynny sydd wedi'u hargraffu; mae ein haddysgu'n adlweyrchu'r cysylltiad diddorol rhwng llenyddiaeth a ffilm, celf, cerddoriaeth, hanes, iaith a diwylliant poblogaidd.

Graddau anrhydedd sengl

Amser llawn

Rhan-amser

Graddau cyfanrhydedd

Eich dyfodol mewn golwg

Mae gan raddedigion Llenyddiaeth Saesneg sgiliau dadansoddi a chyfathrebu gwych sy'n eu paratoi ar gyfer ystod o broffesiynau a hyfforddiant pellach. Gwerthfawrogir eu gwybodaeth ddiwylliannol a'u clyfrwch cysyniadol yn y sectorau preifat a chyhoeddus, ac o fewn yr ystafell ddosbarth, y llysoedd cyfreithiol a'r cyfryngau.

The English Literature course really appealed to me because it is very diverse. The list of modules to choose from is vast and there is definitely something for everyone. The teaching is incredibly interesting and informative. The lecturers encourage you to think independently and research your own ideas while providing helpful encouragement and advice.Cardiff is a brilliant place to study and live - I defy anyone not to enjoy themselves!

Zoe Bridger BA English Literature graduate