Ewch i’r prif gynnwys

Astudio dramor

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Fel myfyriwr o'n Hysgol ni, gallwch dreulio semester yn astudio dramor drwy ein partneriaethau rhyngwladol.

Mae astudio dramor yn rhoi'r cyfle i chi ystyried safbwyntiau newydd am eich astudiaethau a'r byd ehangach. Byddwch yn datblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy fel rheoli amser, y gallu i fod yn hyblyg, datrys problemau a chyfathrebu rhyngddiwylliannol.

Efallai y cewch y cyfle i wella eich sgiliau iaith, neu ddysgu iaith dramor newydd hyd yn oed. Wrth gwrdd â phobl o gefndiroedd amrywiol, byddwch yn datblygu cyfeillgarwch a rhwydweithiau i bara oes.

Dewis eang o leoliadau

Mae ein sefydliadau partner yn cwmpasu cyfandiroedd. Mae lleoliadau'n amyrwio pob blwyddyn, gyda'r esiamplau diweddaraf yn cynnwys:

Ewrop

 • KU Leuven (Gwlad Belg)
 • Universitat Basel (Y Swistir)
 • Prifygsol Groningen (Yr Iseldiroedd)
 • Prifysgol Radboud (Nijmegen, Yr Iseldiroedd)
 • Coleg Prifysgol Cork (Iwerddon)

Awstralasia

 • Prifysgol Macquarie (Sydney, Awstralia)

De America

 • Prifysgol Ottawa
 • Prifysgol Queen’s (Kingston)
 • Prifysgol Loyola Marymount (LA)
 • Prifysgol Northeastern (Boston)
 • Prifysgol Rutgers (New Jersey)
 • Prifysgol Talaith San Francisco
 • Prifysgol Talaith Efrog Newydd (New Paltz)
 • Colleg William a Mary (Virginia)

Pryd gallaf astudio dramor?

Byddwch fel arfer yn astudio dramor yn ystod semester yr hydref yn eich blwyddyn olaf. Mae yna eithriadau ar gyfer nifer fach o gyrsiau Cydanrhydedd.

Do it! It was hands-down the best decision I’ve ever made in my life. I have a wealth of life experiences now which I would have never got it if I hadn’t done the exchange programme.

Sara Rahman

Cyllid

Mae'r cyllid yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych yn dewis astudio. Os ydych yn dewis astudio yn Ewrop, efallai byddwch yn derbyn grant misol i gyfrannu at gostau astudio dramor. Ar gyfer lleoliadau eraill efallai byddwch yn derbyn bwrsariaeth fach wrth dîm Cyfleoedd Byd-eang y Brifysgol. Dylech nodi nad yw symiau'r fwrsariaeth wedi eu cadarnhau ar gyfer 2019/20.

*Er bod cydgysylltiad y DU gyda'r rhaglen Erasmus+ yn y dyfodol yn aneglur ar hyn o bryd, mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i weithio â phartneriaid Ewropeaidd er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael astudio dramor fel rhan o'u gradd.

Gallwch weld gwybodaeth bellach am cyfranogiad y DU i raglenni Erasmus+ ar wefan Asiantaeth Genedlaethol Erasmus+ y DU.

Cyflwyniad ac asesu

Caiff ein modiwlau eu haddysgu a'u hasesu yn Saesneg. Bydd y canlyniadau rydych yn ei dderbyn gan y sefydliad sy'n eich derbyn gan ddefnyddio tablau Trosi Gradd y Brifysgol. Byddant yn cyfrannu at 50% o'ch gradd ar gyfer y flwyddyn olaf.

Cysylltu

Cydlynydd cyfnewid Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth