Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn adlewyrchu ein hymagweddau unigryw at ymchwil ym meysydd Iaith Saesneg a Chyfathrebu, Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Creadigol, Damcaniaeth Beirniadol a Diwylliannol, ac Athroniaeth.

Dyluniwyd ein rhaglenni MA er mwyn cwrdd ag anghenion myfyrwyr sydd eisiau ehangu eu gwybodaeth am faes pwnc a chryfhau eu cyflogadwyedd.

Mae'r rhaglenni'n rhoi'r cyfle i chi astudio pynciau ar lefel uwch wrth i chi hefyd ennill sgiliau academaidd a trosglwyddadwy allweddol megis meddwl yn feirniadol, dadansoddi a datrys problemau, ynghyd â sgiliau ymchwil annibynnol.

Course Qualification Mode
Athroniaeth MA Amser llawn, Rhan amser
Iaith ac Ieithyddiaeth MA Amser llawn, Rhan amser
Ieithyddiaeth Fforensig MA Amser llawn, Rhan amser
Ieithyddiaeth Gymhwysol MA Amser llawn, Rhan amser
Llenyddiaeth Saesneg MA Amser llawn, Rhan amser
Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu MA Amser llawn, Rhan amser
Ysgrifennu Creadigol MA Amser llawn