Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn adlewyrchu ein hymagweddau unigryw at ymchwil ym meysydd Iaith Saesneg a Chyfathrebu, Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Creadigol, Damcaniaeth Beirniadol a Diwylliannol, ac Athroniaeth.

Dyluniwyd ein rhaglenni MA er mwyn cwrdd ag anghenion myfyrwyr sydd eisiau ehangu eu gwybodaeth am faes pwnc a chryfhau eu cyflogadwyedd.

Mae'r rhaglenni'n rhoi'r cyfle i chi astudio pynciau ar lefel uwch wrth i chi hefyd ennill sgiliau academaidd a trosglwyddadwy allweddol megis meddwl yn feirniadol, dadansoddi a datrys problemau, ynghyd â sgiliau ymchwil annibynnol.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Athroniaeth MA Amser llawn, rhan-amser
Iaith ac Ieithyddiaeth MA Amser llawn, rhan-amser
Ieithyddiaeth Fforensig MA Amser llawn, rhan-amser
Ieithyddiaeth Gymhwysol MA Amser llawn, rhan-amser
Llenyddiaeth Saesneg MA Amser llawn, rhan-amser
Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu MA Amser llawn, rhan-amser
Ysgrifennu Creadigol MA Amser llawn