Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Sifil

Mae peirianwyr sifil yn dylunio, yn adeiladu ac yn cynnal a chadw’r mannau a'r lleoedd sy'n llywio ein bodolaeth o ddydd i ddydd. Maent hefyd yn adeiladu ac yn cynnal a chadw adeiladau, ffyrdd, rheilffyrdd, pontydd, systemau cyflenwi dŵr a rhwydweithiau gwastraff.

Mae ein cyrsiau achrededig ym maes peirianneg sifil yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddylunio a gweithio gyda’r amgylchedd adeiledig, yr amgylchedd naturiol a seilwaith yr amgylcheddau hyn.

Porwch ein cyrsiau gradd ym maes peirianneg sifil.

Roedd yr elfennau ymarferol wir wedi fy helpu i gael llawer o fudd o fy nghwrs. Er enghraifft, bob blwyddyn aethom ar daith faes i leoliad gwahanol yn y DU. Yn ystod y teithiau, rydych chi wir yn cael profiad ymarferol o'r hyn y mae'r diwydiant yn ei gynnig. Fe gyrhaeddon ni arolygu gwahanol adeiladau a gweld sut maen nhw'n cael eu rhoi at ei gilydd yn strwythurol. Roedd hefyd yn gyfle da i ddod i adnabod eich darlithwyr, felly rydych chi'n teimlo'n fwy cyfforddus yn gofyn cwestiynau iddyn nhw nes ymlaen yn y cwrs. Ac rydych chi'n cael cwrdd â mwy o bobl ar eich cwrs a gwneud ffrindiau.

Kathleen, Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol