Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Bensaernïol

Mae gan beirianwyr pensaernïol sgiliau a gwybodaeth mewn dylunio pensaernïol a pheirianneg adeiladu, gan eu gwneud yn weithwyr proffesiynol allweddol drwy ddylunio, adeiladu a gweithredu adeiladu.

Bydd ein graddau peirianneg pensaernïol achrededig yn eich addysgu i gynllunio, dylunio, adeiladu a chynnal yr adeiladau sy'n siapio ein bodolaeth o ddydd i ddydd, gan ganolbwyntio ar beirianneg strwythurol, dylunio pensaernïol a gwasanaethau adeiladu.

Porwch drwy ein rhaglenni gradd peirianneg pensaernïol.

Mae Caerdydd yn ddinas gyfeillgar i fyfyrwyr. Mae'r brifysgol yn un o'r ychydig iawn oedd yn cynnig y radd roeddwn i eisiau ei hastudio. Ddeufis ar ôl graddio, dechreuais fy ngyrfa yn Sefydliad Qatar yn y tîm technegol lle roeddwn yn gyfrifol am gyflwyno prosiectau strategol fel ysgolion, stadiwm, a Llyfrgell Genedlaethol Qatar.

Abdulla, Peirianneg Bensaernïol