Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Induction talks 2021 by Cardiff Confucius Instiute

Math gwahanol o fywyd academaidd

1 Tachwedd 2021

Mae Sefydliad Confucius Caerdydd yn cynnal sgyrsiau gyda mwy na 900 o lasfyfyrwyr o Tsieina, gan gymharu astudio yn y DU ag astudio yn Tsieina.

Clybiau caligraffeg a sgwrsio Tsieineaidd yn cadw sgiliau dysgwyr iaith yn fyw

8 Medi 2021

Yr haf hwn, cynhaliodd Sefydliad Confucius Caerdydd ddau glwb gyda'r nod o gefnogi dysgwyr iaith dros fisoedd yr haf.

Ross Goldstone takes third prize at Chinese Bridge competition 2021

Un Byd, Un Teulu: Myfyriwr o Brifysgol Caerdydd yn y trydydd safle yn rownd derfynol y DU mewn cystadleuaeth hyfedredd Tsieinëeg uchel ei bri

13 Gorffennaf 2021

Y myfyriwr PhD Ross Goldstone, a hyfforddwyd gan Sefydliad Confucius Caerdydd, yn ennill y drydedd wobr a'r 'cystadleuydd mwyaf poblogaidd' yng nghystadleuaeth Pont Tsieinëeg ledled y DU.

Pupils from Maes Y Coed Primary School making boats for the Dragon Boat Festival

Rasio cychod papur i achub dyn a foddodd

23 Mehefin 2021

Gan ddefnyddio adnoddau ar-lein Sefydliadau Confucius Cymru, dathlodd y disgyblion y digwyddiad trwy wneud eu cychod draig eu hunain a'u rasio ar ddŵr ledled Cymru.

Chinese lesson in classroom at Cardiff University

“Byddwch yn ddewr” a chofrestrwch ar gyfer dosbarth Mandarin yr haf hwn

25 Mai 2021

Mae tri dysgwr yn siarad am eu profiadau ar y cyrsiau Tsieinëeg rhan-amser i oedolion (Addysg Barhaus a Phroffesiynol).

Wales China Schools Forum cover image

Tynged iaith a diwylliant Tsieina yn ysgolion Cymru: Fforwm Ysgolion Cymru Tsieina Mawrth 2021

6 Ebrill 2021

Daeth athrawon ysgol ac addysgwyr o Gymru a’r tu hwnt at Fforwm Ysgolion Cymru Tsieina i drafod tynged Tsieinëeg ynglŷn â'r Cwrícwlwm Newydd.

The UK Mandarin Teaching Championship for Wales 2021 - all participants

Camp lawn i diwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd ym Mhencampwriaeth Addysgu Cymru

30 Mawrth 2021

Teachers from Cardiff Confucius Institute take first and second place at nationwide competition.

Paper cutting with Jie

Blwyddyn yr Ychen: Blwyddyn Newydd Tsieineaidd gyda gwahaniaeth

17 Chwefror 2021

Welsh schools celebrate the Spring Festival digitally using a range of original resources produced by Cardiff Confucius Institute tutors.

Chinese corner - residences

Corneli Tsieineaidd yn parhau i ddatblygu

16 Rhagfyr 2020

Mae cyfres rithwir Cornel Tsieineaidd Sefydliad Confucius Caerdydd yn parhau, gan edrych ar sut mae pensaernïaeth yn effeithio ar ddiwylliant a ffordd o fyw.

Wales China Schools Forum - Nov 20

Fforwm digidol yn dod ag ysgolion ledled Cymru ynghyd

30 Tachwedd 2020

Ym mis Tachwedd eleni daeth addysgwyr o bob rhan o Gymru ynghyd ar gyfer ail Fforwm Ysgolion Cymru Tsieina eleni.