Ewch i’r prif gynnwys

Tsieinëeg mewn ysgolion

Sefydlwyd Prosiect Ysgolion Cymru Tsieina i hyrwyddo'r iaith a diwylliant Tsieineaidd mewn ysgolion ledled Cymru drwy'r rhwydwaith Dosbarthiadau Confucius.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda thri-deg o ysgolion sydd wedi cysylltu â ni drwy Brosiect Ysgolion Cymru Tsieina.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni iaith Tsieinëeg i ysgolion cynradd ac uwchradd sy'n arwain at y HSK mewn ysgolion uwchradd, neu'r YCT mewn ysgolion cynradd. Gall ein tiwtoriaid Tsieinëeg hefyd weithio gydag ysgolion i gynnig gweithgareddau allgyrsiol drwy glybiau ar ôl ysgol a chlybiau amser cinio.

Ystafelloedd Dosbarth Confucius

Gall ysgolion sydd â diddordeb a hanes o gynnig Tsieinëeg wneud cais i ddod yn Ystafelloedd Dosbarth Confucius. Fel Ystafell Ddosbarth Confucius mae'r ysgol yn gymwys i gael arian gan Hanban i'w roi tuag at ariannu gwersi iaith a diwylliant Tsieineaidd. Mae pob Ystafell Ddosbarth Confucius hefyd yn cael tiwtor Hanban neilltuedig i gynnig gwersi Tsieinëeg yn yr ysgol ac ysgolion eraill yn ei rhwydwaith.

Ar hyn o bryd mae 19 o Ystafelloedd Dosbarth Confucius ledled Cymru; mae wyth ohonynt wedi eu rheoli gan Sefydliad Confucius Caerdydd, pump ohonynt gan Sefydliad Confucius Prifysgol y Drindod Dewi Sant, a chwech ohonynt gan Sefydliad Confucius Bangor. At ei gilydd, mae'r 19 o Ystafelloedd Dosbarth Confucius yn rhan o brosiect Ysgolion Cymru Tsieina ac yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn i gael hyfforddiant a rhannu arferion gorau.

Mae ein Hystafelloedd Dosbarth wedi eu lleoli yn yr ysgolion canlynol ledled Cymru:

 • Lansdown Primary
 • St Cenydd Comprehensive
 • Ysgol Aberconwy
 • Eirias High School
 • Argoed High School
 • Cathays High School
 • Millbrook Primary School
 • Ysgol Cwm Rhymni
 • Ysgol Gyfun Emlyn
 • Ysgol Dyffryn Taf
 • Llandovery College
 • Ysgol Penglais
 • Ysgol Bryn Tawe
 • Crickhowell High School
 • Friars School, Bangor
 • Holyhead High
 • Our Lady’s RC School, Bangor
 • Ysgol Esgob Morgan
 • Ysgol Hirradug.

Wythnosau a diwrnodau blas ar Tsieina

Mae wythnosau a diwrnodau blas ar Tsieina yn galluogi disgyblion i gael dealltwriaeth sylfaenol o Tsieina ac iaith a diwylliant Tsieineaidd. Gellir teilwra gweithdai er mwyn diwallu anghenion y disgyblion ac ysgolion orau, a gallent gynnwys gweithgareddau fel:

 • Tai Chi
 • Coginio Tsieineaidd
 • Crefftau Tsieineaidd
 • Caligraffeg
 • Iaith Mandarin
 • Hanes Tsieina
 • Dawnsio ac ymarferion boreol Tsieineaidd
 • Caneuon Tsieinëeg
 • Paentio wynebau a phaentio masgiau traddodiadol Tsieineaidd

Gall ysgolion hefyd ddewis i gloi'r wythnos gyda chyflwyniad neu wasanaeth lle gall y disgyblion ddangos yr hyn maent wedi'i ddysgu i weddill yr ysgol a'r rhieni.

Cysylltu

Vicky Ucele

Vicky Ucele

Languages Advisor - Languages for All

Email
languagesforall@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5602